Polimer ve Polimer Kompozitlerin Üç Boyutlu (3D) Baskı Yöntemi ile Üretilmesi

2018-12-31
Özkan, Necati
Bayram, Göknur
Ergün, Eylül Gökçe
Günümüzde ekleyerek üretmenin en yaygın formu termoplastik filamentlerin 3 boyutlu nesne üretiminde ana malzeme olarak kullanımına dayanan Eriyik Yığma Modellemedir (Fused Deposition Modeling- FDM). “Fused Deposition Modeling” tekniği düşük fiyatlı baskı cihazları ve termoplastik malzemeler ile endüstriyel üretim için de uygun bir seçim olarak gösterilmektedir. Bu yöntemde, camsı geçiş sıcaklığı yada erime sıcaklığı üzerinde olan termoplastik polimer filamenti obje geometrisini simule edecek şekilde hareket ettirilen nozülden ekstrude edilerek katmanlar halinde tablaya yığılır ve üç boyutlu obje üretilmiş olur.Hammadde olarak sadece sınırlı sayıda bazı termoplastik ve mühendislik plastiklerinin kullanılabiliyor olması ve üretilen parçaların mekanik özeliklerinin yetersiz olması bu teknolojinin uygulanabilirliğini kısıtlayan önemli etkenlerden biridir. Önerilen projenin amacı, uygulama alanlarını genişletebilmek için FDM teknolojisine dayalı 3D baskı platformları ile uyumluluk gösterecek çeşitli fiziksel özelliklere sahip yeni kompozit malzemelerin üretilmesidir.
Citation Formats
N. Özkan, G. Bayram, and E. G. Ergün, “Polimer ve Polimer Kompozitlerin Üç Boyutlu (3D) Baskı Yöntemi ile Üretilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61017.