Thomson Reuters Firmasının “EIKON and Datastream” İsimli Veri Hizmetinin Satın Alınması

2015-12-31
Bu projenin amacı Fakültemiz İşletme ve İktisat Bölümleri’nin yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler ile aynı bölümlerde öğretim üyeliği yapan akademisyenlerin araştırma ve yurtdışı yayın potansiyellerini arttırmaktır. Günümüzde uluslararası finansal ve ekonomik verilere erişim, SSCI gibi tarama endekslerinde yer alan akademik dergilerde yayın yapabilme olasılığını arttırmaktadır. Bu kapsamdaki verilere erişim olduğunda, akademik çalışmalar ülkeler ve bölgeler arasında karşılaştırmalı olarak yapılabilmekte ve daha geniş bir okuyucu kitlesinin ilgisini çekmektedir. Aynı zamanda uluslararası sıralamalarda yukarılarda yer alan dergiler bu tarz çalışmalara kabullerde öncelik verebilmektedir. Bu dergilerde yayınlanan çalışmalara daha fazla atıf alınmakta ve bu tip dergilerde yayın ve atıf sayısı arttıkça Fakültemiz bölümlerinin ve üniversitemizin yurtiçi ve yurtdışındaki tanınırlığı ile saygınlığı da artmaktadır.2007 yılından bu yana bölümüzde yürütmekte olduğumuz finans doktora programındaki öğrencilerimizi araştırma konusunda yönlendirirken karşılaştığımız en büyük engel, ulusal ve uluslararası finansal ve ekonomik verilere uzun zaman serileri biçiminde ve doğruluğundan emin olduğumuz bir kaynaktan ulaşım olmaktadır. Bu engelden ötürü öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar yurtiçi kaynaklardan bulunabilen verilerle kısıtlı kalmakta ve uluslararası yayınlanma potansiyelleri de oldukça düşük olmaktadır.
Citation Formats
S. Danışoğlu, H. Ayaydın Hacıömeroğlu, and Z. N. Güner, “Thomson Reuters Firmasının “EIKON and Datastream” İsimli Veri Hizmetinin Satın Alınması,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59493.