Hide/Show Apps

Yüksek Teknoloji Alanındaki KOBİ'lerin Sosyal Sermaye Oluşumunun Çok Yönlülüğe Etkisi

2016-12-31
Wasti Pamuksuz, Syeda Nazlı
Keskin, Fatma Feyza
ODTÜ Teknokent’teki firmalar incelenerek bu parktaki teknoloji firmalarının ikili ve ağ bazlı ilişkileri, örgütsel çift yönlülük seviyeleri, başarıları ve bunların arasındaki ilişki ölçülecektir. Özetle çalışmanın temel araştırma konuları aşağıdaki gibidir:1. Çift yönlülük (ambidexterity) kavramının temel uygulama alanlarından yola çıkarak çift yönlülük kavramının tanımı nasıl yapılmalıdır?2. Teknoparklarda yer alan teknoloji firmaları için çift yönlülüğün önemi nedir?3. Teknoparklarda yer alan teknoloji firmaları için sosyal sermayenin önemi nedir?4. Firmaların sosyal sermaye ve çift yönlülük seviyeleri nasıl ölçülür?5. Sosyal performansın çift yönlülüğe etkisi nasıl belirlenir?6. Sosyal performans ve çift yönlülüğün performans üzerindeki etkileri nasıl ölçülür?7. Sosyal performans ve çift yönlülük arasındaki ilişki ile bunların performansa etkisi üzerinde sektör, çevresel belirsizlik, rekabet gibi moderatör değişkenlerin etkisi nasıl ölçülür?8. Firmaların mevcut durum analizi ve ihtiyaçları sonucunda rekabet düzeyleri nasıl geliştirilebilir?9. Firma ve sektör özellikleri bu yetenekleri nasıl farklılaştırır?