Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

Social Sciences and Humanities for Advancing Policy in European Energy (SHAPE-ENERGY)
Sarı, Ramazan(2019-1-31)
SHAPE-ENERGY “Social Sciences and Humanities for Advancing Policy in European Energy” will develop Europe’s expertise in using and applying energy-SSH to accelerate the delivery of Europe’s Energy Union Strategy. Our cons...
Nature Based Solutions for re-naturing cities: knowledge diffusion and decision support platform through new collaborative models (Nature4Cities)
Sarı, Ramazan(2021-4-30)
Based on a detailed mapping of urban challenges and relevant nature-based solutions (NBS), Nature4Cities aims at developing complementary and interactive modules to engage urban stakeholders in a collective-learning proces...
Çok Kriterli Problemlerde Karar Vericinin Tercih Fonksiyonunun Tahmin Edilmesi İçin Yaklaşımlar
Karakaya, Gülşah(2018-12-31)
Birden fazla ve genellikle birbirleri ile çelişen kriterlerin bulunduğu çok kriterli karar verme problemlerinde en iyi - karar vericinin en beğendiği - çözümü bulma işi kolay değildir. Karar vericinin en beğendiği çözümü b...
Optimal Finansal Yapı ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Analizi
Şendeniz Yüncü, İlkay(2018-12-31)
Finansal yapı; bir ekonomide işleyen finansal kurum ve piyasaların karışımı ve söz konusu ekonomi için göreceli önemleridir. Ülkelerin finansal yapıları ile ekonomik büyümeleri arasındaki ilişki uzun yıllardır araştırmacıl...
Tedarik Tabanı Yapısının Sürdürülebilirlik Performansı Üzerine Etkisi
Akın Ateş, Melek; Luzzini, Davide(2018-12-31)
Giderek karmaşıklaşan ve sınırların kalktığı günümüz dünyasında, şirketlerin rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için sürdürülebilirlik oldukça önemlidir. Sürdürülebilirlik, şirketlerin sadece ekonomik performanslarının değil...
Beğeni Rejimlerinin Işık ve Aydınlatma Tüketimini Şekillendirmesi
Karababa, Eminegül; Vatan, Duygu(2018-12-31)
Mekanın, ev dekorasyonunun ve ev eşyasının tüketimi konusunda yakın zamanda yapılan çalışmalar tüketici tarafından verilen anlamların, mekanı ve eşyaları kullanış pratiklerinin, ve mekanın ve eşyaların yerleşimi ve kategor...
Çok Kriterli Tam Sayılı Optimizasyon Problemlerinde Etkin Çözümlerin Bulunması İçin Yaklaşımlar
Karakaya, Gülşah; Köksalan, Mustafa Murat(2016-12-31)
Çok kriterli optimizasyon problemlerinde, tek kriterli optimizasyon problemlerinden farklı olarak genellikle birbirleri ile çelişen kriterler göz önüne alınarak tercih edilen çözüm/çözümler bulunur. Literatürde iki kriterl...
Kısa Vadeli Yatırımcılar-Uzun Vadeli Yatırımcılar: Borsa İstanbul ve Şili Örnekleri
Güner, Zehra Nuray; Taşçı, Müge(2017-12-31)
Finans yazınında teorik çalışmalar yatırımcıların ortalama elde tutma sürelerinin kısa olduğu piyasaların etkin olmadığını iddia etmektedir (Cespa ve Vives, 2015; Chen, Huang ve Zhang, 2012; Zhang, 2012). Bu tezin doğrulu...
Yüksek Teknoloji Alanındaki KOBİ'lerin Sosyal Sermaye Oluşumunun Çok Yönlülüğe Etkisi
Wasti Pamuksuz, Syeda Nazlı; Keskin, Fatma Feyza(2016-12-31)
ODTÜ Teknokent’teki firmalar incelenerek bu parktaki teknoloji firmalarının ikili ve ağ bazlı ilişkileri, örgütsel çift yönlülük seviyeleri, başarıları ve bunların arasındaki ilişki ölçülecektir. Özetle çalışmanın temel ar...
Uluslararası Sermaye Maliyetinin modellenmesi
Küçükkaya, Halit Engin; Uzunkaya, Mehmet(2016-12-31)
2013 yılından beri üzerinde çalışılmakta olup, 2015 senesi sonunda tamalanacak olan Mehmet Uzunkaya'nın doktora tezinden yayın yapılabilmesi için son iki senenin verilerini güncelleyecek veri setinin alınması.Bu tezde kull...