Odtü.iibf.ankara Ve Kuzey Kıbrıs Kampüsleri Öğrenci Profili.

2010-12-31
Öğrenci profiline yönelik çalışmalar, genel olarak öğrencilerin sosyoekonomik ve sosyodemografik özelliklerinin, üniversitedeki akademik ve sosyal yaşama ilişkin yaklaşımların ve geleceğe yönelik beklentilerinin saptanması yönünden anlamlı sonuçlar üretebilmektedir. Bu tip çalışmalar, öğrenci kitlesinin daha iyi tanınmasını sağlayarak verilen akademik eğitimin ve sağlanan sosyal olanakların kalitesini arttırmaya yönelik sonuçlar üretebilmektedir. Ayrıca, öğrenciler ve akademisyenler arsında karşılıklı etkileşimi de arttırabilmektedirler. Üniversitelerin kullandığı kaynaklardan yararlanan büyük bir kesimin değerlendirmelerini yansıttıkları için kaynakların etkin kullanımı konusunda da önemli sonuçlar ortaya koymaktadır. Ancak tüm bunların ötesinde, öğrenci profili çalışmaları belirli bir mesleğe yönelecek olan öğrencilerin sosyoekonomik, sosyodemografik özelliklerini ve beklentilerini de yansıttığı için fonksiyonel bir anlam taşımaktadırlar. Önerilen konunun üreteceği ek bilgi Bu çalışmanın sonuçları, İBBF bölümlerine ögrencilerin ve programların güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi verecektir. Ayrıca, çalışma öğrencilerin kariyer planları ve eğitim amaçları hakkında da very sağlayacağından genel olarak mesleğe bakış açısı anlamında da yeni bilgi üretecektir.
Citation Formats
E. Erdil, “Odtü.iibf.ankara Ve Kuzey Kıbrıs Kampüsleri Öğrenci Profili.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59506.