1989 Yılında Bulgaristan'dan Gelen Soydaşların Türkiye'de İstihdam Üzerine Etkisi.

2011-12-31
Kırdar, Murat Güray
Bu çalışmada amaçlanan göçmenlerin yerel halkın istihdam çıktıları üzerindeki nedensel etkisini Türkiye örneğinde bulmaktır. Bu amaçla 1989 yılında Bulgaristan'dan gelen Türk kökenli göçmenlerin yerleştikleri bölgelerdeki yerel halkın istihdamı üzerindeki etkisi incelenecektir. Göçmenlerin göçmen olmanyanları istihdam durumu üzerindeki nedensel etkisini bulmak kolay değildir, çünkü göçmenler yerleştikleri bölgeleri rastsal olarak seçmezler, bilakis çeşitli bölgelerin ekonomik durumu göçmenlerin nerede yerleşeceklerini etkiler. Göçmenlerin yerleştikleri yerler ekonomik gelişmelerle ilintili olduğu durumda, göçmenlerin bulunduğu yerler ve bu yerlerdeki istihdam değişimleri sonucunda yapılan çıkarımlar yanlı olacaktır. Örneğin, göçmenlerin ekonomik durumu daha iyi olan bölgeleri seçme durumunda, göçmenlerin göçmen olmayanların istihdam durumu üzerindeki olası bir negatif etkisi bulunamayacaktır çünkü göçmenlerin bulunduğu bölgelerdeki ekonomik durum diğer bölgelere kıyasla daha iyidir. Bu nedenle, göçmenlerin göçmen olmayanların istihdam durumu üzerindeki nedensel etkisini bulmak için, göçmenlerin sayısında dışsal--yani ekonomik durumdan bağımsız--bir artış meydana getirecek bir olaya gereksinim vardır. Bu çalışmada, göçmenlerin sayısında dışsal artışı sağlayan bir yarı-deneysel (literatürde bu yönteme doğal deney [natural experiment] de denilmektedir) yöntem kullanılacaktır. 1989 yılında Bulgaristan'daki politik gelişmeler neticesinde çok sayıda etnik Türk Türkiye'ye, özellikle de Marmara Bölgesi'ne, göç etmiştir. Bu göç belirli şehir ve kasabalardaki işgücünden önemli bir artış meydana getirmiştir. Örneğin, Çorlu'daki işgücü yüzde 10, Bursa'daki yüzde 7 civarında artmıştır. Göç sonucu meydana gelen işgücündeki bu artışı göçmenlerin göçmen olmayanların istihdamı üzerindeki etkisini bulmada kullanılcaktır.
Citation Formats
M. G. Kırdar, “1989 Yılında Bulgaristan’dan Gelen Soydaşların Türkiye’de İstihdam Üzerine Etkisi.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59511.