Korelasyon Yapısı Ve Özelliklerinin İkili Yumuşak Geçişli Koşullu Korelaşyon Modeli İle İncelenmesi : Türkiye İle Almanya Hisse Senedi Borsaları Uygulanması.

2012-12-31
Öcal, Nadir
Citation Formats
N. Öcal, “Korelasyon Yapısı Ve Özelliklerinin İkili Yumuşak Geçişli Koşullu Korelaşyon Modeli İle İncelenmesi : Türkiye İle Almanya Hisse Senedi Borsaları Uygulanması.,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59518.