Geometri’nin Argümantasyona Dayalı bir Teknoloji Kullanımı ile Öğretilmesi

Argümantasyon bir öğrencinin matematiksel düşüncesini anlamak için kullanılabilecek yöntemlerin merkezinde yer almaktadır (Mercier & Sperber, 2011). Fakat matematiksel argümantasyon kendi kendine ya da içgüdüsel olarak gelişmemektedir (Oaksford, Chater, & Hahn, 2008). Günümüzde bir çok çalışma matematiksel argümantasyonun ortaokul öğrencileri üzerindeki etkisini araştırmakta ve nasıl geliştirilebileceğini bulmaya çalışmaktadır. Buna ek olarak, teknolojinin günümüzde her alanda yaygınlaşması, araştırmacıların teknolojiyi matematik eğitiminde kullanım yollarına odaklanmalarına neden olmuştur. Araştırmalar, matematik eğitiminde sıkça kullanılan Dinamik Geometri Programlarının (DGP) öğrencilerin matematik başarıları üzerinde pozitif yönde etkisi olduğunu göstermektedir (Reimer & Moyer, 2005). Bunun yanında DGP’nın dinamik özelliği öğrencilerin varsayım yapmalarına, bu varsayımları doğrulamalarına ve ispat yapmalarına fırsat vermektedir. Bu özellikler aynı zamanda argümantasyonu destekleyebilecek önemli matematiksel düşünme olarak görülmektedir (Habre, 2009). Bu çalışmada argümantasyon öğrencilerin matematiksel düşünmelerini destekleyecek sosyo-matematiksel normlar ile birlikte götürülecek bir araç olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı geometrinin argümantasyona dayalı teknoloji kullanımı ile öğretilmesi için içerik oluşturmak ve bu ortamda öğrencilerin matematiksel düşüncelerini desteklemesi için öğretim görevlisine düşen rolleri araştırmaktır.