Hide/Show Apps

Açık Arttırmalarda Satıcı Tekliflerinin İktisadi Analizi

Bu çalışmada, artan fiyat yoluyla gerçekleştirilen açık arttırmalarda, satıcının da teklif vermek suretiyle müzayedeye aktif katılımının müzayedenin sonuçları üzerine olası iktisadi etkileri incelenir.