İklim Değişiminin Güvenlik Boyutunun Analizi İngilterenin İklim Politikaları.

2010-12-31
Kibaroğlu, Ayşegül
Bu proje İngilterenin İklim değişiminin güvenlik boyutu konusundaki politikalarını incelemeyi amaçlamaktadır. proje kapsamında kapsamlı bir literatür ve arşiv çalışması yapılmıştır. Eylül ayı içinde mülakatlar yapılmak üzere İngiltereye bir akademik seyahat yapılması planlanmaktadır.

Suggestions

İklim Değişikliğine Duyarlı Taktiksel Kentleşme Denemeleri
Alataş Temel, Gizem; Zengin, Nihal; Yamaçlı, Ruşen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Günümüzde hem tasarım disiplinlerinin üyeleri hem de yerel topluluk üyeleri olarak, küresel bir sorun haline gelmiş olan iklim değişikliğinin etkilerini gerek gündelik hayatımızda gerek ise profesyonel pratiklerimizde deneyimlenmektedir. İçinde bulunduğumuz iklim krizine yönelik güncel çözüm önerilerinin ise sıklıkla performans tabanlı olduğu ve yukarıdan aşağıya (top-down) yaklaşımlar barındırdığı görülmektedir. Bu bağlamda kentsel taktikler ve taktiksel kentleşme uygulamaları, yalnızca yerel toplulukların...
İklim Değişikliği Bağlamında Bina Tasarım Desteği Geliştirilmesi
Gürsel Dino, İpek; Akgül, Çağla(2017-12-31)
Önerilen proje, iklim değişikliği çerçevesinde binaların sürdürülebilirliğinin ve enerji performansının artırılması için tasarım destek aracı geliştirilmesi ihtiyacına cevap vermeyi amaçlar. Bilimsel verilere göre, fosil yakıt kullanımından kaynaklanan karbondioksit oranındaki artışın, artan küresel sıcaklık, kuraklık, şiddetli hava olayları, deniz suyu seviyelerinde yükselme, okyanusların asit seviyesinin yükselmesi ve ekosistemlerin hassas dengesinin bozulması gibi ciddi olumsuz etkiler doğurması beklenme...
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN ALTERNATİF ÇEVRESEL POLİTİKALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM ETKİSİ
Voyvoda, Ebru(2014-12-31)
Bu projenin amacı demografik değişim altında enerji-çevre politikalarını nesiller-arası yaklaşım çerçevesinde analiz etmektir. Enerji-çevre politikalarının en önemli özelliği uzun dönemli etkiler ve değiş-tokuşlar içermesidir. Buna göre örneğin küresel ısınma ile mücadelede sera gazı emisyon azaltım stratejileri ya da yenilenebilir enerji kullanımı teşvikleri gibi politikalar, gerek uygulama gerekse ekonomik ve çevresel etkileri açısıdan uzun dönemli dinamik özellikler gösteren politikalardır. Bu proje çerç...
Potential impacts of climate change on wind energy resources in Türkiye
Işık Çetin, İrem; Yücel, İsmail; Arı, İzzet; Department of Earth System Science (2023-3-02)
Increasing the use of renewable energy is crucial in reducing the adverse effects of climate change. However, climate change will also affect weather-dependent renewable energy resources. Therefore, this study aims to identify the effects of climate change on the wind energy resources in Türkiye, which is in the Mediterranean hotspot, in the next century by using recent climate projections (CMIP6) with two different scenarios. The study includes four different results for wind resources in Türkiye. First, t...
An investigation of students' attitudes towards brain-based applications English composition skills II course: a case study
Bayındır, Hatice; Yemenici, Alev; Department of Foreign Language Education (2003)
This thesis aims to examine students̕ attitudes towards brain-based applications in the English Composition II course. For this purpose, a case study was carried out with a group of 23 first year students at the Department of Foreign Language Education at Middle East Technical University in the second half of the 2002-2003 academic year. After receiving writing training with a brain-based methodology for ten weeks, the students were given an attitude questionnaire which aimed at identifying their attitudes ...
Citation Formats
A. Kibaroğlu, “İklim Değişiminin Güvenlik Boyutunun Analizi İngilterenin İklim Politikaları.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59575.