İklim Değişiminin Güvenlik Boyutunun Analizi İngilterenin İklim Politikaları.

2010-12-31
Kibaroğlu, Ayşegül
Bu proje İngilterenin İklim değişiminin güvenlik boyutu konusundaki politikalarını incelemeyi amaçlamaktadır. proje kapsamında kapsamlı bir literatür ve arşiv çalışması yapılmıştır. Eylül ayı içinde mülakatlar yapılmak üzere İngiltereye bir akademik seyahat yapılması planlanmaktadır.
Citation Formats
A. Kibaroğlu, “İklim Değişiminin Güvenlik Boyutunun Analizi İngilterenin İklim Politikaları.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59575.