Hide/Show Apps

İklim Değişikliği Bağlamında Bina Tasarım Desteği Geliştirilmesi

Önerilen proje, iklim değişikliği çerçevesinde binaların sürdürülebilirliğinin ve enerji performansının artırılması için tasarım destek aracı geliştirilmesi ihtiyacına cevap vermeyi amaçlar. Bilimsel verilere göre, fosil yakıt kullanımından kaynaklanan karbondioksit oranındaki artışın, artan küresel sıcaklık, kuraklık, şiddetli hava olayları, deniz suyu seviyelerinde yükselme, okyanusların asit seviyesinin yükselmesi ve ekosistemlerin hassas dengesinin bozulması gibi ciddi olumsuz etkiler doğurması beklenmektedir. Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya ise, küresel iklim değişikliğine karşı en hassas bölgelerden birisi olarak belirlenmiştir (WWF 2016). World Wildlife Fund – Türkiye’nin raporlarına göre 2030 yılından itibaren kış mevsiminde 4°C, yaz mevsiminde ise 6°C’lik sıcaklık artışı beklenmekte, ayrıca yağmur miktarında da ciddi azalma öngörülmektedir. Yani ülkemizde daha sıcak ve kurak iklim şartlarına uyum kaçınılmazdır. Değişen iklim şartları, yapılı çevreyi ve kentleri de yakından ilgilendirmektedir. Bu çerçevede, yapıların tasarımında bina enerji tüketiminin ve açığa çıkan karbon salımının azaltılması, doğal yenilenebilir kaynakların (güneş, yağmur suyu gibi) kullanımına öncelik verilmesi gibi önemler alınması gereklidir. Aynı zamanda, bina tasarımında enerji vb. performans hesaplamalarının, mevcut iklimi değil gelecek yıllara dair iklim projeksiyonlarını göz önünde bulundurulması gereklidir. Çalışmada, bina tasarımında iklim değişikliğine uygun mimari ve teknik