İngiltere'nin Avrupa Entegrasyon Sürecine Yönelik Politikalarının Analizi.

2010-12-31
Proje kapsamında İngilterenin Avrupa Entegrasyon Sürecine yönelik politikalarının tarihsel bağlamda analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında arşiv çalışması ve literatür taraması yapılmıştır. Eylül ayı içerisindede proje kapsamında yapılması planlanan mülakatların gerçekleştirilmesi için İngiltereye akademik saha araştırma amaçlı bir seyahat yapılması planlanmaktadır.

Suggestions

An investigation of students' attitudes towards brain-based applications English composition skills II course: a case study
Bayındır, Hatice; Yemenici, Alev; Department of Foreign Language Education (2003)
This thesis aims to examine students̕ attitudes towards brain-based applications in the English Composition II course. For this purpose, a case study was carried out with a group of 23 first year students at the Department of Foreign Language Education at Middle East Technical University in the second half of the 2002-2003 academic year. After receiving writing training with a brain-based methodology for ten weeks, the students were given an attitude questionnaire which aimed at identifying their attitudes ...
How english language instructors coped with the onset of the pandemic and remote language teaching: a case study
Erkan, Gökçe; Balbay, Seher (2021-01-01)
This paper reports on the emergency remote education period of the instructors at the School of Foreign Languages of a Turkish state university. The university the study was conducted in, along with all other higher education institutions in Turkey, switched to online education with the sudden spread of the COVID 19 pandemic. To evaluate how the instructors dealt with this sudden transition, 110 participants teaching at the School of Foreign Languages completed an online survey at the end of the emergency r...
An Assessment of English Language Teaching Methods Courses: The Case of Middle East Technical University Foreign Language Education Program
Demirtaş Yiğit, Saniye; Ok, Ahmet; Department of Educational Sciences (2021-9-3)
The purpose of this study was to assess English Language Teaching (ELT) methods courses offered by undergraduate Foreign Language Education program of Middle East Technical University in relation to their goals, content, organization, implementation, student assessment and the courses’ alignment with the needs of the education sector, by gathering the opinions and experiences of novice teachers who graduated from the program and the faculty members who offer ELT methods courses. A combination of criterion s...
Türkiye’de yoksullara yönelik harcamalar
Yentürk, Nurhan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2013-8-1)
TÜİK henüz Avrupa Bütünleştirilmiş Sosyal Koruma İstatistikleri (ESSPROS) yöntemini kullanarak sosyal koruma harcamaları üretememektedir. TÜİK’in üzerinde çalışmakta olduğu bu verileri üretmesi durumunda bile, ESSPROS yöntemine dâhil olmayan ve Türkiye’de hiç hesaplanmamış olan stratejik bir bilgi daha vardır. Bu da yoksullara yönelik harcamaların payını belirledikten sonra, bunun içinden düzenli gelir desteği sayılabilecek harcamalarla diğer sosyal yardım ve hizmetlere yönelik harcamaların ayrıştırılmasıdı...
İngiliz Arşiv Belgeleri'ne Göre Osmanlı-İngiliz İlişkileri, 1578-1800
Tülüveli, Güçlü; Şans Yıldırım, Ömür(2015-12-31)
Yapılması amaçlanan bu çalışma, İstanbul özelinde Osmanlı-İngiliz ilişkilerini çalışmayı hedeflemektedir. 1578-1800 yıllarını kapsayan çalışma Osmanlı-İngiliz ticari ve politik ilişkileri tarihsel gelişim sürecini inceleyecektir
Citation Formats
H. Bağcı, “İngiltere’nin Avrupa Entegrasyon Sürecine Yönelik Politikalarının Analizi.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59583.