How english language instructors coped with the onset of the pandemic and remote language teaching: a case study

2021-01-01
Erkan, Gökçe
Balbay, Seher
This paper reports on the emergency remote education period of the instructors at the School of Foreign Languages of a Turkish state university. The university the study was conducted in, along with all other higher education institutions in Turkey, switched to online education with the sudden spread of the COVID 19 pandemic. To evaluate how the instructors dealt with this sudden transition, 110 participants teaching at the School of Foreign Languages completed an online survey at the end of the emergency remote education academic semester. Thereafter 24 of them volunteered to be interviewed about their experiences in more detail. The findings reveal that most instructors had some apprehension and difficulty in making the transition to online teaching, yet still considered themselves competent in dealing with the unexpected and unprepared teaching medium. Many thought the experience had been valuable to their personal development and referred to aspects of online education that will be integral to their professional development. It was observed that the instructors also repeatedly expressed that they perceived the experience as one that interaction among colleagues benefitted them most both in developing their digital skills and in providing them with psychological support.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Evaluation of preservice foreign language teachers' perceptions about their technology competencies
Top, Ercan; Yıldırım, Zahide; Department of Computer Education and Instructional Technology (2003)
This study evaluated Department of Foreign Language Education students̕ perceptions on technology competence in regard to National Educational Technology Standards for Teachers (NETS-T) developed by International Society for Technology in Education (ISTE), in Middle East Technical University, in Ankara, Turkey. The NETS-T̕s six sub standards -technology operations and concepts; planning and designing learning environments and experiences; teaching, learning, and the curriculum; assessment and evaluation; pr...
A Comparative study on the perceptions of instructors and students in the preparatory schools of a state and a private university regarding the integration of target culture into the teaching of the english language
Önal, Sena; Gündüz, Müge; Department of English Language Teaching (2019)
This study investigates and compares the perceptions and classroom applications of the Turkish EFL instructors and their students in the language preparatory schools at a state university and a private university in Ankara, Turkey, in relation to integrating target culture in their English language teaching. The study makes the comparison of perceptions on the subject matter in four categories: (1) between the state university students and private university students, (2) between the state university instru...
İngilizce Öğretmenlerinin Kullandıkları Mesleki Gelişim Yöntemleri Ve Bu Alandaki İhtiyaçları.
Seferoğlu, Gölge; Korkmazgil, Sibel(2015-12-31)
Kapsam Bu çalışma İngilizce öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarını, kullandıkları yöntem ve teknikleri, bu alanda yaşadıkları sorunları ve hizmetiçi eğitim konusunda görüş ve önerilerini günümüz öğretmen eğitimi anlayışında değişen paradigmaları göz önünde bulundurup araştırarak ileride yapılacak eğitimler için öneriler sunmak amacıyla yürütülecektir. Çalışma kapsamında 2 farklı veri toplama aracı kullanılacaktır: 1. Geçerlik-güvenirlik ve pilot uygulama çalışmaları yapıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyet...
An evaluation of the in-service teacher training program for the newly hired instructors in the school of foreign languages at Middle East Technical University
Uçar Duzan, Canan; Daloğlu, Ayşegül; Department of English Language Teaching (2006)
The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of the in-service teacher training program implemented for the newly hired teachers in the School of Foreign Languages (SFL) at Middle East Technical University. The study was conducted with the help of three groups of participants who were the trainees who participated in the training program in the 2004-2005 academic year, the experienced teachers who were current members of the SFL and the teacher trainers. Data from the 12 trainees were collect...
İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMİNDE ÇEVRİM İÇİ YARDIMCI MENTOR UYGULAMASI
Kaçar, Işıl Günseli(2018-12-31)
Bu projenin temel amacı amacı ODTÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören son sınıf öğretmen adaylarının staj derslerinde yaptıkları uygulamaları desteklemek, öğretme kaygısı düzeylerini azaltmak, mevcut kaynakları kullanarak adayların mesleki gelişimlerine ve alan yeterliklerine katkıda bulunmaktır. Çevrim içi mentorluk uygulamasının mevcut okul-tabanlı mentorluk sisteminin eksiklikleri tamamlayıcı bir rol oynayarak, adaylara daha pragmatik ve eğitim sisteminin ihtiyacı olan bir d...
Citation Formats
G. Erkan and S. Balbay, “How english language instructors coped with the onset of the pandemic and remote language teaching: a case study,” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 21, no. 4, pp. 1198–1211, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.17240/aibuefd.2021..-912877.