Hide/Show Apps

İngilizce Derslerinde Bilişim Teknolojileri Kullanımı

2017-12-31
Erkan, Gökçe
Balbay, Seher
Ibrahimov, Orkhan
Özellikle bölüm öğrencilerinin aldığı ENG101, ENG102, ENG211, ENG311 derslerinde Bilişim Teknolojilerini daha aktif ve etkili kullanılması için öğretim elemanlarının bilgilendirilmesi hedeflemektedir.