2007-2011 Onarımları sonrası Süleymaniye Camii’nin akustik özellikleri: ölçüm ve değerlendirmeler

2013-12-16
Osmanlı tarihinin en büyük külliyesinin merkezini oluşturan Süleymaniye Camii’nin akustik araştırmaları arşivine katkıda bulunmak ve güncel durum akustik niteliklerini irdeleyebilmek üzere 2011 senesinde tamamlanan onarımlarının ardından 23 Şubat 2013 tarihinde sahada ölçümler yapılmıştır. ISO 3382-2 standardına göre yürütülen saha ölçümlerinde Mihrap önü, Müezzin Mahfili üstü, yan köşe kubbe ve merkezi kubbe altı olmak üzere dört adet kaynak ve sekiz adet alıcı noktası için farklı konfigürasyonlarında darbe yanıtları toplanmıştır. Darbe yanıtları son işlemden geçirilerek öncelikle hacim akustiği parametrelerinden en önemlisi olan çınlama süreleri (T30) hesaplanmıştır. Çınlama süresi bulguları 2013 senesi öncesi gerçekleştirilmiş diğer saha ölçümleri ile ortak akustik parametre olarak karşılaştırmalı değerlendirmelere olanak sağlamıştır
Citation Formats
Z. S. Gül, A. Tavukçuoğlu, and M. Çalışkan, “2007-2011 Onarımları sonrası Süleymaniye Camii’nin akustik özellikleri: ölçüm ve değerlendirmeler,” 2013, p. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71473.