Dünya Sisteminde Yeni Bölgesel Güçlerin Yükselişi: Türkiye, BRIC ve MIST Ülkeleri Karşılaştırması

2016-12-31
Bu araştırmanın amacı Türkiye’nin dünya sistemindeki yeni bölgesel güç gruplaşmaları içindeki yerini belirlemek, Türkiye’nin bu dinamik jeopolitik uzamdaki konumunu açıklamaya çalışmaktır. Soğuk savaş sonrasında dünyanın coğrafi düzenlenmesinde yeni oluşumlar ortaya çıkmıştır ve bu hala devam etmektedir. Kapitalizmin uluslararasılaşması farklı bölgeler etrafında yeni ekonomik güçler oluşturmuştur. Uluslararası uzam soğuk savaşın donmuş yapıları yerine, bölgelerin ön plana çıkmaya başladığı yeni bir şekillenmeye doğru gitmektedir. Bu araştırma kapsamında Türkiye bu yeni dünya sistemindeki güç oluşumları çerçevesindeki iki grup ülke ile karşılaştırılacaktır. Bunlar BRIC ve MIST adı verilen ülke gruplarıdır. Goldman Sachs analisti Jim O’Neill dünyadaki yeni güç dengelerini açıklamak için Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’i bir gruba koyup bunlara BRIC (Brasil, Russia, India, China) ülkeleri adını vermiştir. BRIC ülkelerine günümüzde Güney Afrika’da eklenmiş, BRIC, kavramı BRICS kavramına dönüşmüştür. O’Neill, bu ülkelerden sonra gelen yeni bir oluşum ve gruplaşmayı açıklamak için ise Türkiye, Meksika, Endonezya ve Güney Kore’yi ifade etmek üzere MIST(Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey) kavramını geliştirmiştir (Roughneen, 2013). MIST ülkeleri Goldman Sachs’ın Özsermaye Fonu’unda (equity fund) yükselme trendi gösteren dört ülkedir ve siyasal rejimleri açısından farklılıkları olmasına rağmen bu ülkeler ekonomik potansiyel ve gelecekleri açısından benzerlikler sergilemekte
Citation Formats
F. Yalvaç, “Dünya Sisteminde Yeni Bölgesel Güçlerin Yükselişi: Türkiye, BRIC ve MIST Ülkeleri Karşılaştırması,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59595.