Çıkış Platformu Yüksekliği Ve Eğiminin Elit Yüzücülerin Çıkış Kinetik Ve Kinematik Değişkenleri Üzerine Etkisi.

2011-12-31
Korkusuz, Feza
Bu proje, çıkış platformu eğiminin ve yüksekliğinin, yüzücülerin çıkış hareketindeki kinetik ve kinematik değişkenler üzerinde meydana getirdiği değişimleri incelemektir. Değişkenlerde meydana gelen değişimlerin incelenmesi amacıyla yüksekliği ve eğimi ayarlanabilir yük hücreli çıkış platformu, hareket yakalama sistemi kullanılacaktır. Araştırmanın katılımcı grubunu Türk elit yüzücüler oluşturacaktır. Araştırma sonucunda Uluslararası Yüzme Federasyonunun Belirlediği standartlar içerisindeki eğim ve yüksekliğin yüzücülerin çıkış performanslarına etki eden kinetik ve kinematik değişkenleri etkileyecek boyutta olduğunun ortaya çıkacağı düşünülmektedir.

Suggestions

Büyük Oranda Şekil Değiştirebilen Kanat Yüzeylerinin Aerodinamik Yükler Altında Davranışları
Arslan, Pınar; Uğur, Kalkan; Yosheph, Yang; Özgen, Serkan; Şahin, Melin; Gürses, Ercan; Yaman, Yavuz (2013-11-29)
In this study, a morphing wing’s structural properties are examined under the aerodynamic loads. This study is conducted within the scope of the 7th Framework Programme of the European Comission project ‘CHANGE, Combined morpHing Assesment software usiNG flight Envelope data and mission based morphing prototype wing development’ (CHANGE, 2012). For the Computational Fluid Dynamics (CFD) analysis ANSYS Fluent® 14.0 is used as a package program. For the Structural analysis, ANSYS Static Struc...
Büyük Oranda Şekil Değiştirebilen Kanat Yüzeylerinin Aerodinamik Yükler Altındaki Davranışları
Arslan, Pınar; Kalkan, Uğur; Tıraş, Harun; Tunçöz, İlhan Ozan; Yang, Yosheph; Gürses, Ercan; Şahin, Melin; Özgen, Serkan; Yaman, Yavuz (2013-11-30)
In this study, a morphing wing’s structural properties are examined under the aerodynamic loads. This study is conducted within the scope of the 7th Framework Programme of the European Comission project ‘CHANGE, Combined morpHing Assesment software usiNG flight Envelope data and mission based morphing prototype wing development’ (CHANGE, 2012). For the Computational Fluid Dynamics (CFD) analysis ANSYS Fluent® 14.0 is used as a package program. For the Structural analysis, ANSYS Static Structural® 14.0 packa...
Çift Fazlı Çeliklerin Şekillendirilmesi Sırasındaki Hasar Oluşumunun İncelenmesi
Efe, Mert; Şimşir, Caner(2020-01-15)
Bu projede, çift fazlı çeliklerin sekillendirilmesi esnasındaki hasar olusumunu daha dogru ve ayrıntılı bir biçimde analiz etmek amaçlanmıstır. Sekillendirme islemlerinde olusan yüksek sıcaklık ve gerinim hızlarında hasarın daha fazla olacagı hipotezinden yola çıkılarak, bu kosullar altında hasar parametreleri incelenmistir. Esneklik katsayısının hassas bir biçimde ölçülememesinden kaynaklı hasar parametresindeki hata oranını minimuma indirilmistir. Hasar olusumu aynı zamanda mikro bosluk olusumu ile i...
Müşteri şikayet süreci yönetiminin firma pazarlama ve finansal performansına etkileri. gerçek şikayet verileri ve şikayetçi-algılarının farklı sektörlerde incelenmesi
Kasnakoğlu, Tarı Berna; Yılmaz, Cengiz; Varnalı, Kaan; Çeşmeci, Caner; Terzi, Hilal; Pak, Halil(2014)
Bu projede, işletmelerin müşteri şikâyetlerini yönetirken uygulayabilecekleri mekanik ve organik yaklaşımların kalitesinin işletme performansı için etkileri incelenmiştir. Şikâyet yönetimi uygulamalarının işletme performansını memnuniyet gibi olumlu müşteri tepkileri ve örgütsel öğrenme olmak üzere iki farklı fakat ilintili süreçle etkileyebileceği savlanmıştır. Proje verileri şirket yöneticilerine uygulanan anket ölçümleri ve Şikayetvar.com platformundan alınan şikâyetçi d...
Evaluation and selection of ground motion intensity measures for nonlinear seismic demand and fragility analysis of MDOF systems
Kadaş, Koray; Yakut, Ahmet; Department of Civil Engineering (2021-5-21)
In performance-based seismic design methodology, intensity measures are thought to be key parameters of ground motion records that relate the seismic hazard levels with the structural response or damage. Therefore, it is important to identify efficient intensity measures that are capable of reducing the variability in seismic demand predictions. There exist several simple-to-advanced scalar and vector ground motion intensity measures; however, the literature is limited in the number of comparative studies i...
Citation Formats
F. Korkusuz, “Çıkış Platformu Yüksekliği Ve Eğiminin Elit Yüzücülerin Çıkış Kinetik Ve Kinematik Değişkenleri Üzerine Etkisi.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59705.