Department of Physical Education and Sports, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (42)

Has File(s)
No (36)
Yes (6)

Author
Korkusuz, Feza (12)
Kirazcı, Sadettin (10)
Koçak, Mehmet Settar (9)
Yazıcı, Tuba (6)
İnce, Mustafa Levent (5)

Subject
Eğitim (12)
Sosyal Bilimler (8)
Psikoloji (2)
beden egitimi ögretmeni (1)
Biyoloji (1)

Date Issued
1999 - 1999 (1)
2000 - 2009 (7)
2010 - 2020 (34)

Item Type
Project (36)

Recent Submissions

Beden Eğitimi Öğretmenleri için Kanıta ve Üniversite - MEB İşbirliğine Dayalı Bir Hizmet İçi Eğitim Uygulamasının Yaygınlaştırılması
İnce, Mustafa Levent; Hünük, Deniz; Yıldırım, İbrahim Soner; Çapa Aydın, Yeşim; Savucu, Yüksel; Erdoğan, Abdi; Öztürk, Mehmet Ata; Yanık, Mehmet; Tannehıll, Deborah; Ward, Phıllıp(2020-07-15)
Beden egitimi ögretmenleri için kanıta ve üniversite - MEB isbirligine dayalı bir hizmet içi egitim uygulamasının yaygınlastırılması Son yıllarda, ögretmenlerin mesleki gelisiminde üzerinde en çok durulan hizmet içi egit...
Tenisçilerde ve spor yapmayanlarda sezinleme zamanı: Yorgunluk, uyarı hızı ve cinsiyet etkisi
Kirazcı, Sadettin; Devrilmez, Erhan; Golshaei, Bahman(2018-12-31)
Bu proje ile Tenis sporu yapan bireylerin karar verme süreçlerinden en önemlilerinden bir tanesi olan sezinleme ve reaksiyon zamanlarını etkileyen bazı değişkenlerin etkisi incelenecektir. Seçilen bu değişkenler yorgunluk,...
Teknoloji Destekli Fitness Danışmanı Uygulaması ile Fiziksel Aktiviteye Davet, Teşvik ve Takip Programı Oluşturulması
Yazıcı, Tuba; Altun, Özkan; Koçak, Mehmet Settar(2018-12-31)
Bu projenin amacı bireyin fiziksel uygunluk düzeyini, esneklik, dayanıklılık ve kuvvetini sağlıklı olarak geliştirebileceğimiz farklı bireylerin farklı özelliklerine göre kişiselleştirebileceğimiz günümüz standartlarına uy...
Bilişsel Görevin Postür Kontrolü Üzerine Etkisi
Kirazcı, Sadettin; Çelik, Hüseyin; Gürsoy, Zeren Görkem(2018-12-31)
Bilişsel görev ve zorluğunun postür kontrolü üzerine etkisi incelenecektir. Postür kontrolü a) sakin duruş ve b) istemli alınım durumlarında kassal faaliyetler EMG ölçümleri ve ayrıca anterio-posterior ve medio-lateral yön...
Okul Öncesi Çocuklar için "AKTİF BAŞLANGIÇ = AKTİF YAŞAM PROGRAMI" oluşturulması ve Etkinliğinin Araştırılması Okul Öncesi Çocuklar için "AKTİF BAŞLANGIÇ = AKTİF YAŞAM PROGRAMI" oluşturulması ve Etkinliğinin Araştırılması
Hürmeriç Altunsöz, Irmak(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı okul öncesi eğitim kurumları için “Aktif Başlangıç=Aktif Yaşam Programı” ‘nın oluşturulması ve bu programın etkinliğinin araştırmasıdır. Genellikle çocukların, okul öncesi eğitim kurumlarında günde yak...
Teknokent Çalışanları için Tasarlanan İş Yeri Zindelik Programının Sağlıklı Yaşam Davranışları ve İş Performansına Etkisinin İncelenmesi
Kuru, Hakan; İnce, Mustafa Levent(2018-12-31)
Çalışanların zindelik düzeyleri ve sağlık durumlarının iş performansları ile ilişkisi birçok araştırmada ortaya konulmuştur. Günümüz çalışanları uzun çalışma saatleri dahilinde masa başı işlerde genel olarak hareketsiz çal...
Spor Etkinliklerine Katılmakla Yaşanan Deneyimlerin ve Etkinlik Prestijinin Davranışsal Niyetlerle İlişkisinin Değerlendirilmesi
Koçak, Mehmet Settar; Yıldız, Alper(2017-12-31)
Bu çalışmanın amacı spor etkinliklerine katılan bireylerin bu etkinliklerde yaşadığı deneyimlerin ve etkinlik prestijinin kişilerin davranışsal niyetleriyle (tekrar katılma, tavsiye etme) ilişkilerini incelemektir. Spor et...
okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan hareket eğitimi programlarının incelenmesidir.
Hürmeriç Altunsöz, Irmak; Yazıcı, Tuba(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan hareket eğitimi programlarının incelenmesidir. Okul öncesi eğitim kurumları hareket eğitimi programlarını düzenlerken birçok unsuru göz önüne almalıdırlar. Hare...
Antrenörlerin kullandıkları ve sporcuların algıladıkları öğretim stilleri
İnce, Mustafa Levent(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı, 14-18 yaş grubu sporcu antrenörlerinin kullandıkları ve sporcuların algıladıkları öğretim stillerini incelemektir. Bu amaçla Türkiye'nin çeşitli illerinde çalışan toplam 100 antrenör ve bunların çalışt...
Açık Alan Rekreasyon Kampı Deneyimlerinin 7-15 Yaşındaki Çocukların Çok Boyutlu Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi
Koçak, Mehmet Settar(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı doğada gerçekleştirilen ve rekreatif aktiviteler sunan bir kamp programının öğrenciler üzerindeki etkisini öğrencilerin görüşlerine dayanarak incelemektir. Araştırma kapsamında; 7-15 yaş arasındaki çocu...
Genç badminton sporcularının denge ve sezinleme zaman yetenekleri
Devrilmez, Erhan; Yapar, Ahmet; Kirazcı, Sadettin(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı, genç badminton sporcularının denge, sezinleme ve reaksyion zamanlarını spor yapmayanlar ile karşılaştırmak ve literatüre katkıda bulunmaktır.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Spor Müdürlüğü Tarafından Sunulan Sağlık için Spor Programının Geliştirilmesi
İnce, Mustafa Levent; Sarıkaya, Serap; Yıldırım, Ahmet; Rahım, Zeynep; Mehrtash, Shabnam(2014-12-31)
Bu projenin amacı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Spor Müdürlüğü tarafından sunulan Sağlık için Spor (SİS) programını incelemek ve geliştirmektir. Bu amaçla; 1. Hâlihazırda üniversitede sunulan SİS programı amaçları, uygulam...
Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Aktivitelere Katılımlarının Önündeki Engeller ve Bu Engellerle Baş Etme Stratejileri
Koçak, Mehmet Settar(2014-12-31)
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin rekreatif aktivitelere katılımlarının önündeki engellerin belirlenmesi ve bu engellerle baş etme stratejilerinin tespit edilmesidir. Bu doğrultuda; Serbest Zaman Engelleri Ölçe...
okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin “beden eğitimi ve oyunlar dersi” sonrası fiziksel aktivite ve hareket gelişimi algıları
Hürmeriç Altunsöz, Irmak(2013-12-31)
Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin “beden eğitimi ve oyunlar dersi” sonrası fiziksel aktivite ve hareket gelişimi algıları’nın değerlendirilmesidir. Bu araştırmanın örneklemini Orta Doğu Teknik Üni...
Üniversite Öğrencilerinin Spor Tüketim Profilinin Belirlenmesi
Koçak, Mehmet Settar; Altun, Merve; Sözeri, Bariş(2013-12-31)
Bu proje ile sporu “seyretme” ve “spora katılım düzeyinde, üniversite öğrencilerinin tükettiği spor türlerini ve tüketim miktarlarını inceleyerek; “Spor Tüketim Profili” oluşturmak ve sporu “seyir” ve katılım yolu ile ...
Psikolojik Performans Stratejilerinin Testi Ölçeğinin Türkiye Popülasyonuna Uyarlanması
Miçooğulları, Bülent Okan; Kirazcı, Sadettin(2013-12-31)
Spor psikolojisi, spor ortamındaki davranışların belirlenmesine ve açıklanmasına odaklanmaktadır. psikolojik anlamda başarıyı tanımlama, başarıya ulaşma ve etkileyen olguları belirleme her zaman ilgi çeken bir konu olmuştu...
66-90 aylık çocukların hazır bulunuşluklarına ilişkin, ince motor, el-göz koordinasyon becerilerinin yaş, cinsiyet ve okul öncesi eğitim durumlarına göre karşılaştırılması
Harmancı Başkut, Yasemin; Kirazcı, Sadettin(2013-12-31)
Yeni Türk Eğitim Sistemi’nin 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Sonucu 12 (4+4+4) yıllık zorunlu eğitimi kabul edilmesiyle, ilköğretime başlama yaşı 66 aylık belirlenmiştir. Bu kapsamda İ...
Okul Öncesi Çocukların Hareket Gelişimlerinin Belirlenmesi Ve Fiziksel Aktivite Seviyelerinin Ölçülmesi.
Hürmeriç Altunsöz, Irmak(2013-12-31)
Bu çalışmanın amacı okul öncesi çocukların hareket gelişimlerinin ve fiziksel aktivite seviyelerinin belirlenmesidir. Bu araştırmanın örneklemini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel ve Devlet Okullarında eğitim gören okul ...
Altı Haftalık Psikolojik Beceri Antrenmanlarının Basketbol Sporcularına Uygulanması
Miçooğulları, Bülent Okan; Kirazcı, Sadettin(2013-12-31)
Üstün başarıya ulaşma, üst düzey performans sergileme, diğer takımlardan sporculardan daha iyi olma gerek sporcular gerekse antrenörler için bir baskı unsuru oluşturmaktadır. Bu baskı unsurları, antrenörü sporcuyu, araştır...
Odaklanma ve nesne seçimi süreçlerinin motorik bileşenlerin üzerine etkilerinin incelenmesi
Ödek, Uğur; Kirazcı, Sadettin(2013-12-31)
Motor becerileri kapsayan geniş literatür taraması sonucunda, görsel algı ve motor beceri arasındaki koordinasyonun tamamen açıklığa kavuşturulamadığı gözlenmiştir. Halen çok sayıda araştırmacı konu üzerinde çalışmakta, öz...
Citation Formats