Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Spor Müdürlüğü Tarafından Sunulan Sağlık için Spor Programının Geliştirilmesi
İnce, Mustafa Levent; Ödek, Uğur; Sarıkaya, Serap; Yapar, Ahmet; Yıldırım, Ahmet; Rahım, Zeynep; Mehrtash, Shabnam(2014-12-31)
Bu projenin amacı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Spor Müdürlüğü tarafından sunulan Sağlık için Spor (SİS) programını incelemek ve geliştirmektir. Bu amaçla; 1. Hâlihazırda üniversitede sunulan SİS programı amaçları, uygulam...
Okul Öncesi Çocukların Hareket Gelişimlerinin Belirlenmesi Ve Fiziksel Aktivite Seviyelerinin Ölçülmesi.
Hürmeriç Altunsöz, Irmak(2013-12-31)
Bu çalışmanın amacı okul öncesi çocukların hareket gelişimlerinin ve fiziksel aktivite seviyelerinin belirlenmesidir. Bu araştırmanın örneklemini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel ve Devlet Okullarında eğitim gören okul ...
Vankomisin İçeren Vk 100 Polimerin Kronik Osteomiyelit Tedavisi İçin Geliştirilmesi:antibiyotik Salım Kinetiği Ve In Vitro Osteoblast Benzeri Hücrelerle Uyumlu Çalışması.
Korkusuz, Feza(2012-12-31)
Gerçekleştirilecek çalışmada VK 100 biyoçözünür malzemeye farklı dozlarda vankomisin eklenerek klinikte KO’in tedavisinde kullanılabilecek kompozitin antibiyotik salım kinetiği ve osteoblast benzeri hücrelerle uyumu araştı...
Yere İniş Sonrası Dikey Sıçrama Performansını Etkileyen Kinetik Ve Kinematik Faktörlerin İncelenmesi
Korkusuz, Feza(2010-12-31)
Araştırmanın denek grubunu Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen profesyonel ligde müsabık olan, yaş ve spor geçmişleri benzer 12 aktif voleybol oyuncusu oluşturacaktır. Katılımcıların yaşamları boyunca a...
Hücrenin Akut Ve Kronik Hipoksiye Genbazındakı Yanıtı: Serbest Radikaller
Korkusuz, Feza(2010-12-31)
Mevcut projede, soleus kasında akut ve kronik hipokside serbest radikaller (OH ve NO radikali), HIF1alfa ve HSP90 proteinlerinin gen bazındaki ifadeleri incelenecektir. Araştırmamızda mikroaray analiz yöntemi kullanacakt...
Teknokent Çalışanları için Tasarlanan İş Yeri Zindelik Programının Sağlıklı Yaşam Davranışları ve İş Performansına Etkisinin İncelenmesi
İnce, Mustafa Levent; Kuru, Hakan(2018-12-31)
Çalışanların zindelik düzeyleri ve sağlık durumlarının iş performansları ile ilişkisi birçok araştırmada ortaya konulmuştur. Günümüz çalışanları uzun çalışma saatleri dahilinde masa başı işlerde genel olarak hareketsiz çal...
Altı Haftalık Psikolojik Beceri Antrenmanlarının Basketbol Sporcularına Uygulanması
Kirazcı, Sadettin; Miçooğulları, Bülent Okan(2013-12-31)
Üstün başarıya ulaşma, üst düzey performans sergileme, diğer takımlardan sporculardan daha iyi olma gerek sporcular gerekse antrenörler için bir baskı unsuru oluşturmaktadır. Bu baskı unsurları, antrenörü sporcuyu, araştır...
66-90 aylık çocukların hazır bulunuşluklarına ilişkin, ince motor, el-göz koordinasyon becerilerinin yaş, cinsiyet ve okul öncesi eğitim durumlarına göre karşılaştırılması
Kirazcı, Sadettin; Harmancı Başkut, Yasemin(2013-12-31)
Yeni Türk Eğitim Sistemi’nin 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Sonucu 12 (4+4+4) yıllık zorunlu eğitimi kabul edilmesiyle, ilköğretime başlama yaşı 66 aylık belirlenmiştir. Bu kapsamda İ...
Odaklanma ve nesne seçimi süreçlerinin motorik bileşenlerin üzerine etkilerinin incelenmesi
Kirazcı, Sadettin; Ödek, Uğur(2013-12-31)
Motor becerileri kapsayan geniş literatür taraması sonucunda, görsel algı ve motor beceri arasındaki koordinasyonun tamamen açıklığa kavuşturulamadığı gözlenmiştir. Halen çok sayıda araştırmacı konu üzerinde çalışmakta, öz...
Teknoloji Destekli Fitness Danışmanı Uygulaması ile Fiziksel Aktiviteye Davet, Teşvik ve Takip Programı Oluşturulması
Koçak, Mehmet Settar; Yazıcı, Tuba; Altun, Özkan(2018-12-31)
Bu projenin amacı bireyin fiziksel uygunluk düzeyini, esneklik, dayanıklılık ve kuvvetini sağlıklı olarak geliştirebileceğimiz farklı bireylerin farklı özelliklerine göre kişiselleştirebileceğimiz günümüz standartlarına uy...