Hide/Show Apps

Büyük Oranda Şekil Değiştirebilen Kanat Yüzeylerinin Aerodinamik Yükler Altında Davranışları

2013-11-29
Arslan, Pınar
Uğur, Kalkan
Yosheph, Yang
Özgen, Serkan
Şahin, Melin
Gürses, Ercan
Yaman, Yavuz