Hide/Show Apps

Büyük Oranda Şekil Değiştirebilen Kanat Yüzeylerinin Aerodinamik Yükler Altındaki Davranışları

2013-11-30
Arslan, Pınar
Kalkan, Uğur
Tıraş, Harun
Tunçöz, İlhan Ozan
Yang, Yosheph
Gürses, Ercan
Şahin, Melin
Özgen, Serkan
Yaman, Yavuz