Bulut üzerinde algısal veriler ile iletişim kuran Mobil Uygulamalar ve Otomatik Test Yöntemleri: Bir Keşif Çalışması

2016-12-31
Betin Can, Aysu
Hökelekli, Gülçin
Özcan, Ibrahim Barbaros
Ünver, Fatih
Bu projede akıllı telefon ve tabletler üzerinde çalışan mobil uygulamaların pasif olarak algılanması ve bulut üzerine veri toplanması ve kullanıcının etkisi olmadan çevresinde bulunan sistemler ile iletişime geçen uygulamalar incelenecektir. Deneysel prototipler geliştirilerek eğitim, veri toplama, iletişim protokolleri, bulut erişimi ve analizleri Kuzey Kıbrıs ekibi tarafından incelenecektir. Ankara kampusu ekibi bu aşamaların fonksiyonel testlerinin otomatize edilmesi üzerine çalışacaktır. Geliştirilen sistemin mobil olması ve algılayıcılar üzerinden offload iletişim özelliklerini sınayabilecek, bu özelliklerin getirdikleri kendine has sorunlar incelenerek testlerin hangi yapıda olabileceği, var olan test tekniklerinin etkinliği incelenecektir. Bu doğrultuda nasıl otomatik olarak bu testlerin oluşturulabileceği araştırılacaktır.

Suggestions

Yazılım Tasarım Ölçümleri İçin Bir Durum Çalışması
Demirörs, Onur; Ungan, Erdir; Ungan, Erdir(2013-12-31)
Proje yönetimi tekniklerinin etkin olarak uygulanması, yazılım projelerinin başarısını belirleyen birincil etmendir. Yazılım proje yönetiminin belli başlı alt etkinlik alanları proje planlama, proje takibi ve denetimi, ölçme ve değerlendirme, kaynak yönetimi ve risk yönetimidir. Bu etkinliklerin, sistematik yöntemlerle gerçekleştirilebilmesi için yazılım projelerinin nesnel ve nicel verilerle değerlendirilebilmesine ihtiyaç duyulur. Bu nedenle, birçok yazılım proje yönetim etkinliği yazılım büyüklük ölçüml...
Nesnelerin İnterneti ile Bulut Hesaplama Destekli Dinamik Servis Oluşturma
Koçyiğit, Altan; Gökalp, Mert Onuralp; Peker, Serhat; Eren, Pekin Erhan(2015-12-31)
Bu projenin amacı İnternet protokolleri kullanarak birbirleri ile iletişim kuran akıllı nesnelerin bulundukları ortamdan elde ettikleri bilgileri “Bulut Hesaplama” yardımı ile bir araya getirmek ve anlamlandırarak web servisleri aracılığıyla kullanıcıya sunmaktır. Proje kapsamında akıllı nesnelerden toplanan bilgilerin kullanıcılara hizmet kalitesi gereksinimlerine uygun şekilde sunulması ve veri toplama ve hizmet sunumu için geleneksel ağ yapılarına ek olarak yazılım tanımlı ağ yaklaşımının uygulanabilirli...
Heterojen Nesnelerin İnternet’i için Uygulama Geliştirme Platformu
Onur, Ertan(2015-12-31)
Kablosuz iletişim, algılayıcı ve uygulayıcı teknolojileri hızla gelişmekte ve hayatımızın temel parçası haline gelmektedir. Gündelik kullandığımız nesnelerin İnternet’e bağlı olması, insanoğlunun hayatını iyileştiren yeni servis ve uygulamaların üretilmesini sağlayacaktır. Bu ürünlere örnek olarak, akıllı ev ve akıllı şehir uygulamalarını gösterebiliriz. Avrupa Topluluğu’nun da vizyonunda olan bu araştırma alanı nesnelerin İnternet’i olarak adlandırılmaktadır. Farklı işlemcilere, iletişim birimlerine ve işl...
Endüstri 4.0 İçin Özelleştirilmiş Bir Süreç Modelleme ve Yönetim Çatısı
Koçyiğit, Altan; Gökalp, Mert Onuralp; Topcu, Aybüke Kübra; Yandık, Yücelen Bahadır; Şener, Umut; Tıltak, Damla; Kayabay, Kerem; Eren, Pekin Erhan(2018-12-31)
Bu projede Endüstri 4.0 uygulamalarında kullanılmak üzere bir süreç modelleme ve süreç yönetim çatısı geliştirilecektir. İlk olarak mevcut iş süreci modelleme yaklaşımlarından biri seçilerek Endüstri 4.0 özelinde genişletilecektir. Bu kapsamda Siber-Fiziksel Sistemler, Nesnelerin İnterneti, veri analitiği unsurları üretim süreçleriyle ilişkilendirilecektir. Sonrasında Endüstri 4.0 uygulamalarına yönelik olarak özelleştirilen iş süreci modelleme yaklaşımını destekleyen ve büyük veri platformlarıyla bütünleşt...
Erdemli Zaman Serisi Deniz Araştırmaları 2018
Salihoğlu, Barış; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Ibello, Valeria; Uysal, Zahit; Örek, Hasan; Zenginer Yılmaz, Arife; Akoğlu, Ekin; Özhan, Koray; Akçay, İsmail; Karahan, Arzu; Yücel, Mustafa; Ok, Meltem; Gücü, Ali Cemal; Koçak, Mustafa; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea(2018-12-31)
Denizel ortamda kaynakların aşırı kullanımı, kirlilik ve iklim değişikliği gibi etkenlerden meydana gelen değişimlerin düzenli ve uzun süreli gözlemlenmesi ileride oluşturulacak sayısal modeller ile öngörü sistemlerinin oluşturulması açısından önem arz etmektedir. Denizlerde ölçüm ve öngürülerin oluşturulması bilimsel açıdan önemli olduğu kadar denizle ilişkili tüm sosyo-ekonomik alanlar içinde yer alan pek çok sektörü yakından ilgilendirmektedir.. Doğu Akdeniz’de yaklaşık 25 yıldır sürdürülen çalışmalar, ö...
Citation Formats
A. Betin Can, G. Hökelekli, I. B. Özcan, and F. Ünver, “Bulut üzerinde algısal veriler ile iletişim kuran Mobil Uygulamalar ve Otomatik Test Yöntemleri: Bir Keşif Çalışması,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62068.