Kızıl ötesi bölgede soğurma yapan yenilikçi malzemelerin geliştirilmesi ve yeni cihaz yapısı tasarımları ile en az %5 verime sahip yarı-şeffaf güneş hücrelerinin gerçekleştirilmesi

Download
2019
Organik güneş hücreleri (OPV) üretim kolaylıkları, esnek yüzey uygulamalara olanaksağlamaları, yarı-şeffaf ve düşük maliyetlerle üretilebilmeleri gibi avantajlarıyla dikkatçekmektedirler. Silikon tabanlı hücrelere alternatif olmaktan çok bu tip hücreleri tamamlayıcınitelikte olan OPVlerin yakın gelecekte tüketicilerin kullanımında olması beklenmektedir.OPVlerin silikon tabanlı güneş hücrelerinin kullanılamayacağı yüzeylerde kullanılabilir halegetirilmesi OPVlerin ticari olarak önem kazanmalarının önünü açacaktır. Bu bağlamda enönemli kullanım alanlarından biri bina camlarıdır. Burada yüksek yüzeye sahip olan binacamlarının yarı-şeffaf OPVler ile donatılmasının enerji üretimi için önemli bir kaynakyaratacağı düşünülmektedir. Bu sebep göz önüne alınarak bu proje kapsamında yüksekverimli ve yarı-şeffaf güneş hücrelerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Proje kapsamında1)özgün NIR bölgede soğurma yapan polimerlerin sentezi, 2)bu polimerler kullanılarakstandart ve yarı-şeffaf hücrelerin üretilmesi ve 3)bu polimerlerin görünür bölgede soğurmayapan yüksek verimli ticari polimerlerle üçlü karışımlarıyla standart ve yarı-şeffaf hücrelerininüretilmesi üzerine yoğunlaşılmıştır. Malzeme sentezlerinde çok basamaklı organik sentez,Stille polimerizasyon ve DHRP tipi polimerizasyon yöntemleri kullanılmıştır. Cihazüretimlerinde normal ve ters tipte standart cihazlar üretilmiş, yarı-şeffaf hücrelerde ise tersdüzenekte cihaz üretimi uygulanmıştır. Yarı-şeffaf hücrelerde geçirgen kontak olarak gümüşnanoteller veya ince gümüş film kullanılmıştır. Proje kapsamında birçok yeni malzemetasarlanmış ve 20?nin üzerinde özgün polimer sentezlenmiştir. Bu polimerlerden bir tanesistandart cihaz düzeneğinde %6?nın üzerinde verim göstermiş ve malzeme alanının öndegelen dergilerinden J. Materials Chemisty C yayınlanmıştır. Proje kapsamında sentezlenenbaşka bir grup polimerin sonuçları içeren makale şu anda alanın önemli dergilerindenRenewable Energy?de değerlendirme aşamasındandır. Bu polimerlerden biri ve ve ticaripolimer PBDTTT-EFT kullanılarak hazırlanan üçlü güneş hücreleri %7,65?lık verimeulaşmıştır. Bu sistem kullanılarak hazırlanan yarı-şeffaf güneş hücrelerinde ise proje hedefineuygun olacak bir şekilde %4,83?lük önemli bir verim elde edilmiştir.Bu çalışmalara ek olarak NIR bölgede soğurma yapan ticari bir NFA ve ticari PBDTTT-EFTpolimeri kullanılarak yarı-şeffaf güneş hücreleri üretilmiş ve proje hedefine tam uygun olacakşekilde %5,39 verimde güneş hücreleri üretilmiştir. Ayrıca King Abdullah University of Scienceand Technology?de görevli olan Yrd. Doç. Dr. Derya Baran ile kurulan ortalık üzerindengerçekleştirilen çalışmalarda PBDTTT-EFT polimeri ve farklı bir NFA kullanılarak %6,45verimde yarı-şeffaf güneş hücreleri üretilmiştir. İnsan gözünün hassas olduğu bölgede (370nm den 730 nm?ye kadar) ortalama görünür transmitans (AVT) %36?ya kadar ulaşmaktadır.Bu çalışma literatürde verim ve AVT değerleri göz önüne alındığında en iyi sonuçlardan birineişaret etmektedir

Suggestions

Zor kaynayan kemik kırıklarının tedavisine yönelik kemik morfojenik proteini içeren biyobozunur polimerik salım sistemleri tasarlanması
Korkusuz, Feza; Hasırcı, Vasıf Nejat; Keskin, Dilek Esra; Tezcaner, Ayşen(2003)
Kemik morfojenetik proteinler (KMP) kemik oluşumunu uyarıcı özellikleri nedeniyle çeşitli kemik hastalıkları üzerinde klinik araştırmaları yoğun bir şekilde sürmekte olan proteinlerdir. Kemik oluşumundaki güçlü etkileri nedeniyle tedavide lokal olarak sadece hasarlı kemik bölgesine uygulanmaları gerekmektedir. Bu amaçla son yıllarda KMP içeren değişik birçok polimer ilaç salım sistemi araştırılmıştır. Bu klinik ihtiyacı düşünerek KMP yüklü disk şeklinde çözülebilir Kollajen ve kondroitin sülfat içeren taşıy...
Kanser Hücre Hatlarında Sirna Yüklü Manyetik Nanoparçacıklar Yoluyla Survivin İfadesinin Engellenmesi
Gündüz, Ufuk; Tezcaner, Ayşen; Mutlu, Pelin(2014-12-31)
Kanser tedavisinde uygulanan mevcut kemoterapi yöntemindeki en önemli sorun, kullanılan anti-kanser ilaçların kanserli hücreyi ayırt edici özelliğe sahip olmamaları ve sağlıklı hücrelerin üzerinde de toksik etki göstermeleridir. Bu nedenle, son yıllarda kanser tedavisine yönelik ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemleri üzerine yapılan çalışmalarda büyük bir artış görülmektedir. Çalışmada amaçlanan, anti- kanser ajan olarak kullanılacak olan siRNA’nın, dendrimer ile modifiye edilmiş manyetik nanopar...
Organik Çözücü Ile Nanofiltrasyon Uygulamaları Için Selüloz Membranların Düz Tabaka Ve Kovuklu Elyaf Olarak Üretilmesi Ve Karakterizasyonu
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep(2018)
Nanofiltrasyon (NF) yaklasık 1 nm'den küçük boyutlardaki moleküller ve birden fazla yüklüiyonların boyut ve yüklerinden dolayı membranlar tarafından tutuldugu bir süreçtir. NFsüreçlerinin günümüzde su arıtma, gıda ve ilaç endüstrisi gibi pek çok alanda uygulamalarıbulunmaktadır. Bu uygulamalarda NF yaygın olarak sulu sistemler ile kullanılmaktadır. Bununyanında pek çok süreçte NF ile ayırmadan faydalanabilecek organik çözücülerin kullanıldıgıakımlar bulunmaktadır. Organik çözücü ile nanofiltrasyon (organic ...
Tarihi Kireçtaşlarını Koruma Müdahalelerinde Uygulamak Üzere Kalsit Üreten Bakterilerle Biyolojik Harç Geliştirilmesi
Bilecen, Kıvanç; Son, Çağdaş Devrim; Warscheıd, Thomas; Şahin Güçhan, Neriman; Topal, Tamer(2018)
Bozunma gözlemlendigi tarihi tasların korunmasında inorganik ve organik polimerlerle yapılangeleneksel koruma yöntemleri çogunlukla yetersiz olup zaman içerisinde farklı bozunmasorunlarına yol açmaktadır. Bu noktada, bir tasın orijinal mikroyapısına benzer bir yapıyıyeniden olusturarak saglamlastırılması, maksimum uyumlulugu saglamak için gelistirilmis yenibir yaklasımdır.Bu çalısmada, tarihi travertenlerde olusan mikro-çatlakların iyilestirilmesi için yürütülenkoruma müdahalelerinde kullanılmak üzere, sürd...
Kuantum Noktacığı Lüsiferaz BRET Çiftinin DNA Bağlanıcı Proteinler Kullanılarak DNA İskelesi Üzerinde Montajına Dayalı Bir Nanobiyosensör Platformunun Geliştirilmesi
Özen, Can; Muyan, Mesut(2016)
Bir ışık proteiniyle floresan molekül arasında gerçekleşen enerji transferi olarak tanımlanan Biyolüminesans Rezonans Enerji Transferi (BRET)’e dayanan biyosensör platformları proteaz aktivitesi ölçümü, nükleik asit tayini, lenfatik görüntüleme ve fotodinamik terapi gibi amaçlar için başarıyla uygulanmıştır. Bu çalışmalarda donör-alıcı ikilisi olarak birbirine kovalent bağ ile bağlanmış lüsiferaz-kuantum noktacığı bileşenleri kullanılmıştır. DNA molekülü sahip olduğu yapısal ve fonksiyonel özellikleri açısı...
Citation Formats
E. D. Yıldız, L. K. Toppare, Y. Udum, H. E. Ünalan, and E. G. Günbaş, “Kızıl ötesi bölgede soğurma yapan yenilikçi malzemelerin geliştirilmesi ve yeni cihaz yapısı tasarımları ile en az %5 verime sahip yarı-şeffaf güneş hücrelerinin gerçekleştirilmesi,” 2019. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRrME1EWTI.