Hide/Show Apps

Egzersiz Gruplarında Bağlılık : Cinsiyet Ve Egzersiz Tipi Farklılıklarının Değerlendirilmesi.

Bu proje kapsamında farklı egzersiz gruplarındaki grup bağlılık seviyesini araştırmak amaçlanmıştır. Bunun yanında bireylerin cinsiyet açısından grup bağlılık düzeyinde bir farklılık olup olmadığı da amaçlanmıştır. Grup bağlılığı kişilerin egzersize devam etmelerini sağlayan faktörlerden birisidir. Bu yüzden farklı egzersiz gruplarındaki durumu belirlemek ve bunu arttırmak kişilerin egzersizlere katılımlarını arttırabilecektir. Bu amaç doğrultusunda grup bağlılık düzeylerini ölçmek için bir anket kullanılacaktır. Bu projede uzak doğu sporları yapan egzersiz grupları ile aerobik tarzda egzersiz yapan gruplardaki bireylerin grup bağlılıkları karşılaştırılacaktır. Proje sonucunda gruplar arasında bir farklılık olacağı beklenmektedir.