Egzersiz Gruplarında Bağlılık : Cinsiyet Ve Egzersiz Tipi Farklılıklarının Değerlendirilmesi.

2011-12-31
Bu proje kapsamında farklı egzersiz gruplarındaki grup bağlılık seviyesini araştırmak amaçlanmıştır. Bunun yanında bireylerin cinsiyet açısından grup bağlılık düzeyinde bir farklılık olup olmadığı da amaçlanmıştır. Grup bağlılığı kişilerin egzersize devam etmelerini sağlayan faktörlerden birisidir. Bu yüzden farklı egzersiz gruplarındaki durumu belirlemek ve bunu arttırmak kişilerin egzersizlere katılımlarını arttırabilecektir. Bu amaç doğrultusunda grup bağlılık düzeylerini ölçmek için bir anket kullanılacaktır. Bu projede uzak doğu sporları yapan egzersiz grupları ile aerobik tarzda egzersiz yapan gruplardaki bireylerin grup bağlılıkları karşılaştırılacaktır. Proje sonucunda gruplar arasında bir farklılık olacağı beklenmektedir.

Suggestions

Social media addiction: Psychoanalytic approach
Aktaş, Dilan; Gençöz, Faruk; Canbolat, Fazilet; Department of Psychology (2021-10)
The aim of this study is to explore the experiences of individuals who define themselves as social media addicts. In particular, it is aimed to understand how the excessive use of social media affects the lives of the participants and the meaning they attribute to it. For this purpose, a qualitative research method was used. Semi-structured interviews were conducted with six participants. In the light of Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), the data was analyzed to find the emerging themes. In th...
Ebeveyn kaybı ve kardeş doğumunun kendilik psikolojisi üzerine etkisi
Yurduşen, Sema (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-6-1)
Bu çalışmada psikojenik madde kullanımı ve öfke problemleri olarak yaşanan zorlukların kişinin kendilik psikolojisi açısından ele alınması amaçlanmıştır. Çalışma Kohut’un kendilik-psikolojisi kuramı ve Mitchell’in kardeşlerin self üzerindeki rolü üzerine düşünceleri temelinde bir vaka üzerinden ele alınmıştır. Ayrıca böyle bir vaka ile karşılaşıldığında Kohut’un aktarım kuramı çerçevesinde terapistin rolünün ne olması gerektiği üzerinde durulmuştur.
Fiziksel aktivite davranışı geliştirmede etkili öğretim stratejileri problemi belirler kanıta dayalı uygun modeli seç ve uygula
İnce, Mustafa Levent; Müftüler, Mine (2014-01-01)
Bu derlemenin amacı, sağlık için fiziksel aktivite davranışı geliştirmede etkili öğretim stratejilerini araştırma bulgularına dayalı olarak tartışmaktır. Fiziksel aktivite davranışı geliştirmeyi amaçlayan eğitim ortamlarında başarıyı düşüren en önemli güncel sorunlar eğitimin (a) bireysel ihtiyaçlara özgü olmaması, (b) serbest zaman fiziksel aktivite katılımını desteklememesi ve (c) bireyin özellikleri, sosyal çevre, fiziksel çevre ve ilgili politikalar arasında uyum gözetilerek hazırlanmamasıdır. Araştırma...
Psikanalitik Yönelimli Psikoterapi Seanslarındaki Sessizliğin Konuşma Analizi ile İncelenmesi
Bulut, Burcu Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-2-25)
Sessizliğin her konuşmanın ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul etmek, bu sessizliklerin ne zaman ortaya çıktıklarını, bir anlamları olup olmadığını çalışmak konusunda bir alan açmıştır. Bu çalışmada, sessizliğin terapi seansı içerisinde hasta tarafından nasıl kullanıldığı ve işlevinin ne olduğu, terapist-hasta diyalogunda nasıl ortaya çıktığı, herhangi bir örüntüsünün olup olmadığı ve konuşmaya etkilerinin neler olduğunun anlaşılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda S. Hanım ile araştırmacının psikanalitik yöneli...
Egzersiz Parkları Kullanım Biçimlerinin İncelenmesi: Kavaklık Parkı Örneği
Karahanoğlu, Armağan; Öztoprak, Aydın; Gürdere Akdur, Selin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de fiziksel aktivite ve egzersiz oranı düşmekte, obez insanların sayısı artmaktadır. Son yıllarda artan ücretli spor salonları ile insanların bilinçli biçimde spor yapmasına olanak sağlanmaktadır. Egzersiz alışkanlıklarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla, açık alan egzersiz parkları geliştirilmiş ve yerel idareler tarafından yaygın hale getirilmiştir. Ülkemizdeki sosyo-ekonomik durum da göz önünde bulundurulduğunda, spor salonlarına ücret ödemeden egzers...
Citation Formats
S. Kirazcı, “Egzersiz Gruplarında Bağlılık : Cinsiyet Ve Egzersiz Tipi Farklılıklarının Değerlendirilmesi.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59709.