Ebeveyn kaybı ve kardeş doğumunun kendilik psikolojisi üzerine etkisi

2015-6-1
Yurduşen, Sema
Bu çalışmada psikojenik madde kullanımı ve öfke problemleri olarak yaşanan zorlukların kişinin kendilik psikolojisi açısından ele alınması amaçlanmıştır. Çalışma Kohut’un kendilik-psikolojisi kuramı ve Mitchell’in kardeşlerin self üzerindeki rolü üzerine düşünceleri temelinde bir vaka üzerinden ele alınmıştır. Ayrıca böyle bir vaka ile karşılaşıldığında Kohut’un aktarım kuramı çerçevesinde terapistin rolünün ne olması gerektiği üzerinde durulmuştur.

Citation Formats
S. Yurduşen, “Ebeveyn kaybı ve kardeş doğumunun kendilik psikolojisi üzerine etkisi,” AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 1–12, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49475.