Ebeveyn kaybı ve kardeş doğumunun kendilik psikolojisi üzerine etkisi

2015-6-1
Yurduşen, Sema
Bu çalışmada psikojenik madde kullanımı ve öfke problemleri olarak yaşanan zorlukların kişinin kendilik psikolojisi açısından ele alınması amaçlanmıştır. Çalışma Kohut’un kendilik-psikolojisi kuramı ve Mitchell’in kardeşlerin self üzerindeki rolü üzerine düşünceleri temelinde bir vaka üzerinden ele alınmıştır. Ayrıca böyle bir vaka ile karşılaşıldığında Kohut’un aktarım kuramı çerçevesinde terapistin rolünün ne olması gerektiği üzerinde durulmuştur.

Suggestions

Depresif kişiliklerle psikoterapide olumlu duyguların nesne ilişkisel incelenmesi
Ünal, Beyza (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-9-1)
Bu makale nesne ilişkileri teorilerinin gelişiminde önemli bir etkisi olan Kleincı bir bakış açısıyla depresyonun kavramsallaştırılmasına odaklanmaktadır. Bu çerçevede Klein’ın paranoid-şizoid konum ve depresif konum tanımlamaları tartışılmakta ve bu konumların gelişim süreçleri, içerdiği savunma mekanizmaları ve sağlıklı çözümlenebilmesi için gereken işleyişler sunulmaktadır. Ayrıca, bunların depresif semptomatolojiyle olan ilişkisi destekleyici bilimsel bulgularla değerlendirilmektedir. Sonrasında depresi...
Control actuation systems and seeker units of an air-to-surface guided munition
Akkal, Elzem; Leblebicioğlu, Mehmet Kemal; Department of Electrical and Electronics Engineering (2003)
This thesis proposes a modification to an air to surface guided munition (ASGM) from bang-bang control scheme to continuous control scheme with a little cost. In this respect, time domain system identification analysis is applied to the control actuation system (CAS) of ASGM in order to obtain its mathematical model and controller is designed using pulse width modulation technique. With this modification, canards would be deflected as much as it is commanded to. Seeker signals are also post-processed to obt...
Parenting practices and prosocial behaviors of children and adolescents: the moderating role of temperament
Kıyak, Beril; Kazak Berument, Sibel; Department of Psychology (2020-10-15)
The current study aimed to investigate age differences in prosocial behaviors of Turkish children and adolescents, and to investigate the relationships between parenting practices (parental warmth, inductive reasoning, and psychological control) and prosocial behaviors. In addition, moderating roles of temperamental characteristics (negative affect and sensory processing sensitivity) in these relationships were investigated separately. This study was conducted as part of a nation-wide project funded b...
Design and control of self-parking model car
Avğan, Utku; Balkan, Raif Tuna; Ünlüsoy, Samim; Department of Mechanical Engineering (2003)
A fuzzy logic control algorithm for self parking of a model car has been developed and an embedded controller hardware has been designed, manufactured and programmed to control parking maneuvers of a model car within the scope of this thesis study. The model car chassis consists of a DC motor actuated traction system and a servomotor actuated steering mechanism. Position data and parking place data is obtained by a sensory system. A stepper motor driven rotary table is designed and assembled to the model ca...
Kendiliknesnesi ihtiyaçları envanterinin Türk toplumundaki psikometrik özelliklerinin incelenmesi
Yurduşen, Sema; Gençöz, Faruk (2018-01-01)
Bu çalışmada, narsistik bozukluklarda gözlenen kendiliknesnesi aktarımlarının anlaşılması amacı ile geliştirilen Kendiliknesnesi İhtiyaçları Envanteri’nin (KİE) Türk toplumundaki psikometrik özelliklerinin incelemesi amaçlanmıştır. Çalışma, iki farklı örneklem grubu ile yürütülmüştür. Ortalama yaşı 38.9 (SS = 6.32) olan 391 kişiden (305 kadın, 86 erkek) oluşan ilk örneklem ile Temel Bileşenler Analizi ve güvenirlik çalışması, ortalama yaşı 29.9 (SS = 10.65) olan 104 kişiden (76 kadın, 28 erkek) oluşan ikinc...
Citation Formats
S. Yurduşen, “Ebeveyn kaybı ve kardeş doğumunun kendilik psikolojisi üzerine etkisi,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 1–12, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49475.