Fiziksel aktivite davranışı geliştirmede etkili öğretim stratejileri problemi belirler kanıta dayalı uygun modeli seç ve uygula

2014-01-01
İnce, Mustafa Levent
Müftüler, Mine
Bu derlemenin amacı, sağlık için fiziksel aktivite davranışı geliştirmede etkili öğretim stratejilerini araştırma bulgularına dayalı olarak tartışmaktır. Fiziksel aktivite davranışı geliştirmeyi amaçlayan eğitim ortamlarında başarıyı düşüren en önemli güncel sorunlar eğitimin (a) bireysel ihtiyaçlara özgü olmaması, (b) serbest zaman fiziksel aktivite katılımını desteklememesi ve (c) bireyin özellikleri, sosyal çevre, fiziksel çevre ve ilgili politikalar arasında uyum gözetilerek hazırlanmamasıdır. Araştırmalar, bu sorunları gidermede transteorik (trans-theoretical), bağlamlararası (trans-contextual) ve sosyo-ekolojik (social-ecologic) modellere dayalı öğretim stratejilerinin yararlı olacağını göstermektedir. Transteorik model, bireyin bulunduğu fiziksel aktivite basamağına göre kişiye özgü kullanılması uygun olan güdüleme ve öğretim stratejilerini sunmaktadır. Bağlamlararası model, serbest zaman fiziksel aktivite düzeyini artırmak için bireylere verilen fiziksel aktivite eğitiminin nasıl yapılandırılması gerektiğini açıklamaktadır. Sosyo-ekolojik model ise, verilen eğitimin bireyin özellikleri, yaşadığı sosyal çevre, fiziksel çevre ve ilgili politikalarla nasıl uyumlandırılabileceği ile ilgili olarak yol göstericidir. Araştırma bulgularına dayanarak, fiziksel aktivite davranışı geliştirme konusunda çalışan uzman ve eğitmenlerin, eğitim verdikleri bireylerin ihtiyaçlarını belirledikten sonra, eğitim amaçlarına uygun modeli/modelleri seçerek, eğitim ortamı hazırlamaları ve uygulamaları önerilir.
Toplum ve Hekim

Suggestions

Beden eğitimi öğretmenlerinin derslerde soru yöneltme alışkanlıklarının değerlendirilmesi
İnce, Mustafa Levent; Saraç, Leyla (2004-01-01)
The purpose of this study was to examine questioning behaviors of physical education teachers in teaching. In particular, specific questions addressed in this study were the amount and level of questioning in physical education classes, and the effects of gender of the teachers and the school type (public or private) on the amount of asked questions. For this purpose, 24 physical education teachers from elementary (6-8 grade level) and secondary schools were selected. Each teacher’s two class hours were vid...
The Relationship between physical activity level and academic achievement in high school students
Doğan, Uğur; Koçak, Mehmet Settar; Department of Physical Education and Sports (2016)
The main purpose of this study was to examine the relationship between physical activity level and academic achievement in high school students. This study is limited with grade 9-12 high school students in Kastamonu. There are 16 high schools and 8244 students in Kastamonu. The schools have divided into four randomly. Four of them have chosen for grade 9, four of them have chosen for grade 10, four of them have chosen for grade 11 and four of them have chosen for grades 12. Two classes were chosen randomly...
Re-structuring a university health related physical activity course with technology: a design based research
Semiz, Kıvanç; İnce, Mustafa Levent; Department of Physical Education and Sports (2015)
The purpose of this study was to investigate the restructuring process of a university health-related physical activity course with technology and its impact on teaching & learning practices. Using Design-based Research approach, data were collected in 5 semesters with applying the technology integration strategies iteratively. Beginning with Needs Assessment (Spring 2012-13), it continued with First Pilot (Fall 2013-14) and Second Pilot (Spring 2013-14), and the process ended with Improvements of Design (S...
Impact of a badminton course designed for common and specialized content knowledge of prospective teachers
Devrilmez, Erhan; İnce, Mustafa Levent; Department of Physical Education and Sports (2016)
The purpose of this study was to examine the effects of badminton content knowledge intervention on pre-service teachers’ common and specialized content knowledge. Quasi-experimental design with purposefully selected experiment and comparison groups was applied for this study. Experimental group comprised 38 preservice teachers from a physical education teacher education (PETE) program at a university in Turkey. The comparison group included 36 preservice teachers from another university having a similar co...
Developing preservice science teachers’ socioscientific reasoning through socioscientific issues-focused course
Cansız, Nurcan; Yılmaz Tüzün, Özgül; Sadler, Troy D.; Department of Elementary Education (2014)
The purpose of this study was to investigate how preservice science teachers’ (PSTs) socioscientific reasoning changes in response to participation in a socioscientific issues-focused course. Socioscientific issues (SSI) are complex, uncertain, lack clear-cut solutions; require ongoing research and examining from multiple perspectives. Individuals should recognize the complexities associated with SSI, examine them from multiple perspectives and, appreciate the need for ongoing inquiry to negotiate and resol...
Citation Formats
M. L. İnce and M. Müftüler, “Fiziksel aktivite davranışı geliştirmede etkili öğretim stratejileri problemi belirler kanıta dayalı uygun modeli seç ve uygula,” Toplum ve Hekim, pp. 356–365, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71031.