Egzersiz Parkları Kullanım Biçimlerinin İncelenmesi: Kavaklık Parkı Örneği

2016
Karahanoğlu, Armağan
Öztoprak, Aydın
Gürdere Akdur, Selin
Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de fiziksel aktivite ve egzersiz oranı düşmekte, obez insanların sayısı artmaktadır. Son yıllarda artan ücretli spor salonları ile insanların bilinçli biçimde spor yapmasına olanak sağlanmaktadır. Egzersiz alışkanlıklarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla, açık alan egzersiz parkları geliştirilmiş ve yerel idareler tarafından yaygın hale getirilmiştir. Ülkemizdeki sosyo-ekonomik durum da göz önünde bulundurulduğunda, spor salonlarına ücret ödemeden egzersiz yapma imkanı sunan egzersiz parkları, geniş kitlelerin egzersiz yapması için oldukça önemli bir seçenektir. Bu parklar insanların fiziki iyileşmelerinin yanında sosyalleşme imkanı da sunarak düzenli spora ilgiyi artırmaktadır. Başlangıç için olumlu gözükmesine rağmen, aletlerin tasarımlarının, doğru fiziksel aktiviteden çok vandalizm, hırsızlık ve dış mekan etkenlerinden korumaya yönelik yapıldığı, bu sebeple konforlu, bilinçli ve sağlıklı kullanım sunamadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca spor salonlarında yer alan uzman önerilerinden uzak, egzersiz yoğunluğu takibi yapılmadan, aletlerin uygun kullanımı hakkında yeterli bilgi verilmeden yapılan egzersizler, yaralanmalara hatta sakatlanmalara sebep olmaktadır. Spor aletlerinin doğru tasarımı ve kullanıcıyı doğru yönlendirmesi, egzersizin doğru ve etkili fiziksel fayda sağlanacak biçimde yapılmasını sağlamaktadır. Çoğu kullanıcı için ücretsiz egzersiz yapma imkanı sunan bu ürünlerin, doğru biçimde tasarlanması ve kullanılması, egzersiz yapmaya teşvik etmek için oldukça önem arz etmektedir. Bu kapsamda, Türkiye Obezite Araştırmaları Derneğinin de incelediği illerden biri olan Gaziantep ilinin işlek parklarından biri olan Kavaklık Parkı’ndaki egzersiz aletleri, buradaki kullanıcı davranışları ve kullanım biçimleri, gözlem yapılarak incelenmiştir. Gaziantep’te bir gün süren detaylı gözlem sırasında parktaki aletlerin türleri, yapısal özellikleri ve hasar durumları incelenmiştir. Ayrıca parkı kullanan kullanıcıların aletleri nasıl kullandığı da incelenmiş ve kullanım biçimleri fotoğraflanmıştır. Bu bildiri ile yapılan gözlemin sonuçları ürün tasarımı ve kullanım biçimleri bazında incelenecek, sonuç kısmında da araştırmanın endüstriyel tasarıma girdileri tartışılacaktır

Suggestions

Atık Malzemelerden 1/1 Tasarım Uygulamaları
Yılmaz, Meltem; Tüfekçioğlu, Dilara (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Endüstri devriminden günümüze dünya, özellikle insan faaliyetlerinden kaynaklı hızla kirlenmektedir. Dolayısıyla insan faaliyetlerini içeren her alanın, çevre kirliliği ve yaşamın sürdürülebilirliği konularında sorumluluğu bulunmaktadır. Tasarım alanı da bunlardan biridir. Tasarımcı, kararlarıyla kullandığı malzemeden seçtiği üretim yöntemine kadar her aşamada çevre üzerinde birincil derecede etkilidir. Bu sebeple tasarımcıların çevre bilincini edinmiş olması ve bu bilinçle hareket etmesi önemlidir. Bu amaç...
Tasarım Süreçlerinde Trend Çalışmalarının Rolü: Türkiye Örneği
Akdeniz, Aysun Ateş; Turan, Gülname (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Trendler günlük hayatta sosyal medya ve benzeri mecralar aracılığıyla popüler kültürün sıkça telaffuz ettiği bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada ün kazanmış trend araştırmacılarının davet edildiği etkinlikler ve yapılan iş birlikleri göstermektedir ki Türkiye’de endüstriyel ürün tasarım sektöründe önde gelen firmalarda da trend araştırmaları önem kazanmaktadır. Dünya genelinde de, ticari alanda birçok trend araştırma şirketi bulunmakta ve bu şirketler trendler üzerine yazılı kaynaklar üretmekte...
Exploring the Role of the City as a Learning Environment for Heritage Education
Şimşek, Gökçe; Acar, Esin; Çayırezmez Atalan, Nurdan; Elitok Kesici, Ayşe (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-12-1)
Günümüzde, toplumların kültürel miras üzerine eğitimi önemli küresel uğraşlardan biri haline gelmektedir. Kültürel miras eğitimi, tarih, koruma, eğitim gibi farklı disiplinlere çalışma konusu olmakta ve geçmişe ilgi uyandırmak, geleneklerin devamlılığını sağlamak, kentlilerde yaşadıkları çevreye yönelik farkındalık oluşturmak, kentliler arasında birlik duygularını, dayanışmayı sağlamak gibi çeşitli amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Küresel düzeyde, özellikle kentlerin yaşam alanı olarak önem kaz...
Sustainable design implications for alternative food networks: A case on Güneşköy's community supported agriculture (CSA) model
Kaplan, Ayşe; Doğan, Çağla; Department of Industrial Design (2021-6)
The global food system consists of complex processes (i.e., food production, distribution, consumption, and disposal) and contains several environmental, economic, and social sustainability challenges. As a result of the food system's problems, some producers and consumers have taken actions that have resulted in the emergence of alternative food networks. These are primarily bottom-up initiatives led by creative and innovative groups of people collaborating to develop alternative food-system solutions. Dif...
AKILLI YAPILI ÇEVRE (AYÇ) DÖNÜŞÜM İSTERLERİNİN BELİRLENMESİ: ODTÜ YERLEŞKESİ ARAŞTIRMA PARKI VAKA ÇALIŞMASI
Atasoy Özcan, Güzide; Öztürk, Hande Işık; Tüydeş Yaman, Hediye; Akçamete Güngör, Aslı; Dikmen Toker, İrem(2018-12-31)
Ülkemizde büyük ölçekli “akıllı kent” uygulamalarının yakın gelecekte gerçekleştirilmesi altyapı ve maliyet açısından mümkün görülmemekle birlikte üniversite ve sağlık yerleşkeleri gibi özellikli bölgeler için Akıllı Yapılı Çevre (AYÇ) dönüşümü öncelikli olacaktır. Zira, bu yapılı çevrelerde daha etkin ve uygun maliyetli kullanım, özellikle ticari ve kamu binalarının sahiplenilmesi ve işletilmesindeki maliyetleri düşürmesi bakımından önemli olup AYÇ dönüşümü katma değer sağlayacaktır. Bu projede, temel hede...
Citation Formats
A. Karahanoğlu, A. Öztoprak, and S. Gürdere Akdur, “Egzersiz Parkları Kullanım Biçimlerinin İncelenmesi: Kavaklık Parkı Örneği,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 2016, p. 57, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/97803.