Hide/Show Apps

Tenisçilerde ve spor yapmayanlarda sezinleme zamanı: Yorgunluk, uyarı hızı ve cinsiyet etkisi

2018-12-31
Kirazcı, Sadettin
Devrilmez, Erhan
Devrilmez, Erhan
Golshaei, Bahman
Bu proje ile Tenis sporu yapan bireylerin karar verme süreçlerinden en önemlilerinden bir tanesi olan sezinleme ve reaksiyon zamanlarını etkileyen bazı değişkenlerin etkisi incelenecektir. Seçilen bu değişkenler yorgunluk, uyarı hızı ve cinsiyettir. Çalışma ile ayrıca spor yapmayanlar ile tenis sporu yapanlar kıyaslanacaktır.