Hide/Show Apps

Spor Etkinliklerine Katılmakla Yaşanan Deneyimlerin ve Etkinlik Prestijinin Davranışsal Niyetlerle İlişkisinin Değerlendirilmesi

2017-12-31
Koçak, Mehmet Settar
Yazıcı, Tuba
Yıldız, Alper
Bu çalışmanın amacı spor etkinliklerine katılan bireylerin bu etkinliklerde yaşadığı deneyimlerin ve etkinlik prestijinin kişilerin davranışsal niyetleriyle (tekrar katılma, tavsiye etme) ilişkilerini incelemektir. Spor etkinliklerinin etkin pazarlanması ve gelişimi açısından bireylerin spor etkinliklerinde yaşadığı deneyimler ile ilgili çalışmaların teorik ve pratik olarak sürdürülmesi önemlidir. Ulusal literatürde spor etkinliği katılımcılarının yaşadığı deneyimler konusunda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu araştırma kapsamında “Sport Event Experience” anketinin Türkçeye adapte edilmesi planlanmaktadır. Böylelikle spor etkinliklerindeki deneyim konusunda ulusal yazına katkı sağlanacağı düşünülmektedir.