Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde 3 Boyutlu Sanal Ortamların Kullanılması.

2011-12-31
Teknoloji ürünü olarak düşünüldüğünde bu proje sonunda ortaya çıkacaklar şu şekilde özetlenebilir: - Eğitim amaçlı kullanılabilecek, 3 boyutlu, sanal gerçeklik temelli bir simülasyon ortamı - Öğretmen adaylarının branşlarına göre geliştirilecek yeni konular için teknik altyapı platformu - Deneyimlerin ve geliştirilen öğretim materyallerinin paylaşılacağı sayısal bir kütüphane - Öğretmen adaylarının profesyonel öğretmenlik yaşamlarında da kullanabilecekleri bir bilgi paylaşım ortamı Belirtilen proje sonucunda bilgi olarak ortaya çıkacaklar şu şekilde özetlenebilir: - 3 boyutlu çevrim-içi bir alanda eğitim amaçlı proje geliştirilerek elde edilecek birikim ve deneyimlerin ortamlara göre avantaj ve dezavantajları, kritik başarı faktörleri - Öğretmen adaylarının simülasyon ile öğrenme ortamlarına karşı yaklaşımları - Öğretmen adayları için öğretim tasarımı konusunda uygulamalı bilgi birikimi - Sanal gerçekliğin eğitimde kullanımına yönelik pedagoji ve teknoloji etkileşimine yönelik bilgi birikimi

Suggestions

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Okuryazarlık ile İlgili Görüşleri ve Staj Uygulamaları
Altun, Dilek; Erden, Feyza (2016-04-01)
Bu çalışma ile okul öncesi öğretmen adaylarının erken okuryazarlık kavramına ilişkin görüşlerinin ve staj uygulamalarında erken okuryazarlık becerilerini desteklemeye yönelik yer verdikleri etkinliklerin sayı ve çeşitliliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan sorular yoluyla toplanmıştır. Çalışmaya Ankara’da bulunan bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 81 okul öncesi öğretmen adayı katılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. ...
İlköğretim Öğretmenlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Açısından İnanç Ve Değerlerinin Araştırılması
Şahin, Elvan(2012-12-31)
Yapılan alan çalışmaları genel olarak incelendiğinde, SKE üzerine inançların araştırılmasında önemli bir nedenin öğretmenlerin inaçlarının sınıf içindeki faaliyetleri hakkında gösterge niteliğinde olmasının (Boz & Uzuntiryaki 2006), SK ile ilgili değerler üzerinde yapılan çalışmalarda ise SK amaçlarına ulaşmak için insanların değerlerinde değişmelerin meydana gelmesinin gerekliliğinin (Leiserowitz, Kates, & Paris, 2006) altının çizildiği görülür. Bu çalışmalarda ayrıca sahip olunan değerlerin ve inançların ...
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim fakültelerindeki durumu Dekanların görüşleri
Göktaş, Yüksel; Yıldırım, Zahide; Yıldırım, İbrahim Soner (2008-01-01)
Bu çalışmada, eğitim fakültelerindeki bilgi ve iletişim teknolojileriyle (BİT) ilgili kaynakları, bu kaynaklardan fakültelerde nasıl yararlanıldığını, bu konudaki hizmetiçi eğitimleri ve planlamaları, konuyla ilgili fakültelerin fiziksel ve insan gücü yeterliliğini, karşılaşılan önemli zorlukları ve bu zorlukların üstesinden nasıl gelinebileceğine ilişkin çözüm önerileriyle ilgili anket bulguları sunulmaktadır. Çalışmanın verileri Türkiye’deki öğrencisi olan 63 eğitim fakültesinin 51’inin dekanlarından anke...
A study on primary school teachers' perceptions of the total quality management principles
Koral, Nesrin Özlem; Engin Demir, Cennet; Department of Educational Sciences (2003)
The purpose of this study is to investigate primary education teachers' perceptions about Total Quality Management (TQM) and the implementation degree of the principles of TQM in their schools; and to investigate whether there are significant differences between these perceptions of teachers in Curriculum Laboratory Schools (MLO) in which TQM principles are applied and teachers in non-MLO schools. For this reason, 16 primary education schools eight of which are MLO schools in different provinces of Ankara w...
Investigating the relationship between chemistry achievement and self-regulatory learning strategies among high school students
Urlu, Hülya Gizem; Boz, Yezdan; Department of Science Education (2022-6-01)
The purpose of this study is to investigate the relationship between chemistry achievement and self-regulatory learning strategies which are classified as motivational beliefs ( intrinsic goal orientation, extrinsic goal orientation, task value, control of learning, self-efficacy, and test anxiety) and learning strategies use (rehearsal, elaboration, organization, critical thinking, metacognitive self-regulation, regulation of effort, time and study environment, help-seeking and peer learning) among high sc...
Citation Formats
İ. S. Yıldırım, “Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde 3 Boyutlu Sanal Ortamların Kullanılması.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59727.