İlköğretim Öğretmenlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Açısından İnanç Ve Değerlerinin Araştırılması

2012-12-31
Yapılan alan çalışmaları genel olarak incelendiğinde, SKE üzerine inançların araştırılmasında önemli bir nedenin öğretmenlerin inaçlarının sınıf içindeki faaliyetleri hakkında gösterge niteliğinde olmasının (Boz & Uzuntiryaki 2006), SK ile ilgili değerler üzerinde yapılan çalışmalarda ise SK amaçlarına ulaşmak için insanların değerlerinde değişmelerin meydana gelmesinin gerekliliğinin (Leiserowitz, Kates, & Paris, 2006) altının çizildiği görülür. Bu çalışmalarda ayrıca sahip olunan değerlerin ve inançların farklı kültürlerde nasıl değişitiğinin anlaşılması için farklı coğrafyalarda tekrarlanması gerekliliğine vurgu yapılmaktadır.

Suggestions

A study on primary school teachers' perceptions of the total quality management principles
Koral, Nesrin Özlem; Engin Demir, Cennet; Department of Educational Sciences (2003)
The purpose of this study is to investigate primary education teachers' perceptions about Total Quality Management (TQM) and the implementation degree of the principles of TQM in their schools; and to investigate whether there are significant differences between these perceptions of teachers in Curriculum Laboratory Schools (MLO) in which TQM principles are applied and teachers in non-MLO schools. For this reason, 16 primary education schools eight of which are MLO schools in different provinces of Ankara w...
Preservice science teachers SSI teaching self-efficacy beliefs
Öztürk, Nilay; Yılmaz Tüzün, Özgül; Çakıroğlu, Jale (null; 2017-05-21)
The main aim of the present study is to investigate nature of PSTs’ SSI teaching self-efficacy beliefs. The participants were 52 senior preservice science teachers (PSTs). The data were collected by utilizing SSI Teaching Self-Efficacy Beliefs Instrument and open-ended questions administered during the Science Technology Society (STS) course. The results revealed that PSTs’ had moderate levels of SSI teaching selfefficacy beliefs. Moreover, PSTs reported many challenges they encountered while preparing an S...
Teachers' perceptions of constraints on improving student thinking in high schools
Akan (Özkan), Şule; Yıldırım, Ali; Department of Educational Sciences (2003)
The aim of this study is to investigate teachers' perceptions of constraints on improving student thinking skills in schools, and to find out whether there are differences in teachers' perceptions of constraints in terms of subject area, educational background, teaching experience, gender, geographical area, and school location. A survey design was used in this study. The questionnaire used in the study was developed by making use of the related literature, and it was administered to 522 teachers working in...
Büyük Memeli Türlerinin Yerel Yayılışlarının Fotokapan Kullanarak Belirlenmesinde Tür Kompozisyonu Ve Habitat Yapısının Etkisi
Bilgin, Cemal Can(2012-12-31)
Bu projenin amacı, Türkiye’nin farklı özellikler gösteren bölgelerinde (kıyı Ege, İç Anadolu, Doğu Karadeniz) yapılacak fotokapan çalışmaları ile alana özgü niteliklerin, tür envanteri, yerleşiklik ve populasyon tahminlerinin başarısını nasıl etkilediğini araştırmak, yaban hayatı ekologları ve yöneticiler için benzer çalışmaların başarısını arttıracak bir dizi öneri üretmektir. Proje Türkiye’nin üç farklı yöresinde gerçekleştirilecektir. Ege Bölgesi’nde Dilek Yarımadası Milli Parkı (Aydın) ve Karaburun ilçe...
EFL instructors’ perceptions about teaching, social, and cognitive presences in online EFL classes after the outbreak of the COVID-19
Sütcü, Halime Feyza; Savaş, Perihan; Department of English Language Teaching (2021-8)
The current study aimed to investigate the EFL instructors’ perceptions about teaching, social, and cognitive presences in online classes after the outbreak of the COVID-19 pandemic within the CoI (Community of Inquiry) framework. Adopting a mixed methods design, the study had two basic tools, which are an online survey having a Likert Scale and online group interviews. In the first phase which was the quantitative stage, 72 EFL instructors participated and filled in the CoI questionnaire, which consists of...
Citation Formats
E. Şahin, “İlköğretim Öğretmenlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Açısından İnanç Ve Değerlerinin Araştırılması,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61492.