Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

Yeni Medya Teknolojileri Temelli Görsel İşitsel Sistemler
Çağıltay, Kürşat; Aydemir, Mehmet Olcay; Akoğlu, Özge; Balay Tuncer, Berrin; Gürel Köybaşı, Nergis Ayşe; Çevik, Rafet(2017-12-31)
ODTÜ GİSAM’ın yapısal ve teknolojik olarak yenilenip, günümüzün ve geleceğin eğitsel etkileşim/iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak, teknoloji ile zenginleştirilmiş etkili öğrenme materyalleri üretecek, ODTÜ’nün sesini yeni...
Beyin Cerrahi Uzmanlık Eğitimi Öğrencileri için Kesintisiz Mobil Öğrenme Platformu Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi
Aşkun, Cengiz Savaş; Öz, Saba(2015-12-31)
Bu araştırmanın amacı tıp fakülteleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde yer alan beyin cerrahisi uzmanlık eğitimi programlarındaki araştırma görevlilerinin eğitimlerinin bir parçası olan ameliyatlarda yer almadan önce...
SOSYAL BİLİM DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN ULUSLARARASI YAYIN KALİTESİ VE SAYISININ ARTIRILMASI İÇİN GERİ BİLDİRİM MEKANİZMALARI VE İŞBİRLİKÇİ YAZIM
Can, Gülfidan; Şat, Mustafa(2015-12-31)
Bu çalışmanın başlıca amacı Sosyal Bilim Doktora öğrencilerinin uluslararası SSCI indeksinde taranan dergilerde yayın konusunda karşılaştıkları ortak problemleri analiz ederek, bu problemler için destek mekanizmalarının su...
İlk Ve Orta Dereceli Okullardabilgi Ve Ağ Güvenliği Konularındaki Bilgi Ve Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi Ve Artırılması.
Delialioğlu, Ömer; Kaşıkcı, Duygu Nazire; Pancar, Nilay(2014-12-31)
Bu projenin amacı Türkiye’de ilk ve orta dereceli okullarda kullanılan ve günden güne yaygınlaşan bilişim teknolojileri araçlarının güvenli bir biçimde kullanılabilmesi ve bilginin korunabilmesi için bu okullarda öğrenci, ...
İçeriği Teknoloji İle Zenginleştirilmiş Oyuna Dayalı (itod) Mobil Öğrenme Uygulamaları.
Kaplan, Göknur; Caner, Sonay; Doğan, Sibel; Yildirim, Çağlar(2014-12-31)
Bu proje, 2-7 yaş arasındaki çocuklara yönelik, aile içi ve okulöncesi eğitim ve öğretimde kullanılabilecek, içeriği anadilde olan ve teknolojiyle zenginleştirilmiş eğitsel mobil uygulamalar geliştirmeyi hedeflemektedir. P...
Odtü. Etkili Ders Portalı Projesi.
Çağıltay, Kürşat(2012-12-31)
Second Life Sanal Ortamında Odtü. Ek Kampüsü Ve Böte Bölümü Geliştirilmesi Projesi.
Tokel, Saniye Tuğba(2012-12-31)
Bilişim Teknolojileri Kullanımının Sürdürülebilir İncilizceye Etkisi: Öğretim Elemanlarının Görüş Ve Düşüncelerini İnceleyen Bir Durum Çalışması
Gürbüz, Tarkan(2011-06-30)
Bu projenin temel amacı; öğretim elemanlarının yaşadığımız bu değişim ve dönüşüm sürecinde bilişim teknolojilerinin sürdürülebilir ingilizce üzerindeki etkileri hakkında görüş ve düşüncelerini ortaya çıkarmak ve bu yolla i...
YÜKSEK, ORTA VE DÜŞÜK PERFORMANSLI ACEMİ PROGRAMCILARIN HATA AYIKLAMA ESNASINDA BİLİŞSEL VE ÜSBİLİŞSEL SÜREÇLERİ NASIL FARKLILIK GÖSTERİR?: BİR GÖZ İZLEME ÇALIŞMASI.
Yıldırım, Zahide(2018-12-31)
Bu çalışma, programlama öğretiminde hata ayıklama (debugging) sürecini düşük, orta ve yüksek programlama becerisi gösteren programlama dersi öğrencilerini temel alarak bilişsel ve üstbilişsel açıdan kapsamlı ve derinlemesi...
Sözde Kod Oluştururken Öğrencilerin Zihinsel Süreçlerindeki Farklılıklar: Bilişsel Etnografi Çalışması
Yıldırım, İbrahim Soner; Aslan, Orhan; Dönmez, Mehmet; Doğan, Sibel(2018-12-31)
Günümüzde kodlama eğitimi ve eğitim kademelerine entegre edilmesi konusu gittikçe önem kazanmaktadır. Kodlama eğitimi hali hazırda lise ve üniversite düzeyinde yerini alırken, artık ilkokul ve ortaokul seviyelerinde de uyg...