Department of Computer Education and Instructional Technology, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (37)

Has File(s)
No (32)
Yes (5)

Author
Çağıltay, Kürşat (10)
Yıldırım, İbrahim Soner (8)
Yıldırım, Zahide (6)
Arslan, Okan (3)
Aşkun, Cengiz Savaş (3)

Subject
Eğitim (19)
Sosyal Bilimler (8)
İnsan Bilgisayar Etkileşimi (4)
Bilgi (Enformasyon) Sistemleri ve Komünikasyon Teknolojisi (2)
Bilgisayar Öğrenimi (Computer Learning) (2)

Date Issued
2007 - 2009 (4)
2010 - 2018 (33)

Item Type
Project (32)

Recent Submissions

YÜKSEK, ORTA VE DÜŞÜK PERFORMANSLI ACEMİ PROGRAMCILARIN HATA AYIKLAMA ESNASINDA BİLİŞSEL VE ÜSBİLİŞSEL SÜREÇLERİ NASIL FARKLILIK GÖSTERİR?: BİR GÖZ İZLEME ÇALIŞMASI.
Yıldırım, Zahide(2018-12-31)
Bu çalışma, programlama öğretiminde hata ayıklama (debugging) sürecini düşük, orta ve yüksek programlama becerisi gösteren programlama dersi öğrencilerini temel alarak bilişsel ve üstbilişsel açıdan kapsamlı ve derinlemesi...
Sözde Kod Oluştururken Öğrencilerin Zihinsel Süreçlerindeki Farklılıklar: Bilişsel Etnografi Çalışması
Yıldırım, İbrahim Soner; Aslan, Orhan; Doğan, Sibel(2018-12-31)
Günümüzde kodlama eğitimi ve eğitim kademelerine entegre edilmesi konusu gittikçe önem kazanmaktadır. Kodlama eğitimi hali hazırda lise ve üniversite düzeyinde yerini alırken, artık ilkokul ve ortaokul seviyelerinde de uyg...
Göz İzleme Temelli ve Ebeveyn Aracılı Ortak Dikkat Becerileri Erken Müdahale Programının OSB’li Çocukların Sosyal İletişim Becerileri Üzerine Etkisi
Özdemir, Selda; İşeri, Elvan; Büyüköztürk, Şener; Çağıltay, Kürşat; Özdemir, Suat(2018)
Bu araştırma projesinin birinci temel amacı OSB tanısı almış çocukların göz izleme beceriniinceleyerek OSB li çocuklarda gözlemlenen sıra dışı göz izleme örüntülerini saptamak veOSB li çocukların ortak dikkat becerilerini ...
ÖĞRETİM TEORİSİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: SORU-CEVAP TABANLI ÖĞRETİM TEORİSİ
Yıldırım, Zahide; Çelik, Berkan; Ataş, Amine Hatun(2017-12-31)
Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin öğrenmelerine katkı sağlayabilecek soru sorma ve soru sorulduğunda cevap verme davranışlarına ve bilişsel becerilerine odaklı olarak tasarlanmış bir öğretim kuramının, bir öğretim ortamı...
Yeni Medya Teknolojileri Temelli Görsel İşitsel Sistemler
Çağıltay, Kürşat; Aydemir, Mehmet Olcay; Akoğlu, Özge(2017-12-31)
ODTÜ GİSAM’ın yapısal ve teknolojik olarak yenilenip, günümüzün ve geleceğin eğitsel etkileşim/iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak, teknoloji ile zenginleştirilmiş etkili öğrenme materyalleri üretecek, ODTÜ’nün sesini yeni...
Öğretmenlerin Tasarım Tabanlı Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesinde İnteraktif Videoların Kullanımı
Yıldırım, İbrahim Soner; Alkış, Yunus; Çelik, Berkan(2017-12-31)
Tasarım süreci "tasarım zorlukları" olarak adlandırılan problem senaryolarıyla öğretilir (Creating Engagement through Innovation, n.d.). Bu yolla, öğretmenlerin, videoyu izlerken, etkileşimde bulunmaları, katılmaları, yanı...
Eğitsel Neurobilim deney uygulaması geliştirilmesi ve öğretmenlerin Nöromit algıları Araştırma Projesi
Çağıltay, Kürşat; Kaplan, Göknur(2017-12-31)
Önerilen projenin amacı dünyada olduğu gibi ODTÜ Eğitim Fakültesinde de eğitsel Nörobilim/Nöroteknoloji konusunda çalışmaları başlatmak, konu ile ilgili teknoloji geliştirip ülke için öncü olmak, bu konuda eğiticileri bilg...
ODTÜ Küresel Kalkınma Öğrenme Ağı Ofisi Kurulması
Gürbüz, Tarkan; Oran, Adil; Gürbüz, Nurdan(2016-12-31)
Dünya Bankası tarafından başlatılmış olan Küresel Kalkınma Öğrenme Ağı (Global Development Learning Network – GDLN) birçok saygın enstitünün sürdürülebilir kalkınma için bilgi üretimi ve paylaşımını sağlamak amacıyla birar...
İlköğretim 8. Sınıf Görme Engelli Öğrenciler için İngilizce Kelime Öğrenme Projesi
Karaaslan, Hasan(2016-12-31)
Bu çalışma ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin yabancı dil olarak İngilizce eğitimlerinde kelimelerin doğru okunuşunu ve yazılışını öğrenmelerine destek olmak amacıyla web tabanlı öğretimsel aracın geliştirilmesini, ...
Elektronik Öğrenme Tasarım İlkelerinin EEG Verileri ile Doğrulanması: Deneysel Çalışma
Yıldırım, İbrahim Soner; Özkurt, Tolga Esat(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı çoklu ortam, bitişiklik, kanal, fazlalık, tutarlılık ve kişileştirme ilkeleri kullanılarak üniveriste lisans düzeyindeki Fizik dersine yönelik tasarlanan elektronik öğrenme materyallerinin etkilliğinin...
Eğitsel Nörobilim/Nöroteknoloji Araştırma Projesi
Çağıltay, Kürşat; Çelik, Berkan(2016-12-31)
projenin amacı ODTÜ Eğitim Fakültesinde de eğitsel Nörobilim/Nöroteknoloji konusunda çalışmaları başlatmak, bu konuda eğiticileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için araştırmalar yapmaktır. Eğitimcilerin konu hakkında b...
Duygusal tasarım ilkelerine göre hazırlanan çoklu ortam öğretim materyallerinin öğrencilerin duygu durumları ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi
Uzun, Ahmet Murat; Yıldırım, Zahide(2016-07-15)
Görme Engelli veya Az Gören Bireylerin Yabancı Dil Kelime Bilgilerinin Geliştirilmesi: Tasarım Tabanlı Araştırma Yaklaşımı
Gül, Abdülmenaf; Yıldırım, Zahide; Ak, Yasan Nehir; Yurdagül, Cemil; Kamalı, Arslantaş Tuğba(2016)
Bu projenin genel amacı görme engelli bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan İngilizce kelimelerin doğru yazılış ve telaffuzunu web ve mobil ortamlarda öğrenmelerini sağlamaktır. Projenin amaçları; görme engelli bireylerin gö...
Öğretmen Eğitimi Kapsamında Dijital Öykülerin Tasarlanması, Geliştirilmesi ve Kullanılması: Bir Biçimlendirici Değerlendirme Araştırması
Yıldırım, İbrahim Soner(2015-12-31)
Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması kapsamında 1998 kurulmuş olan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE)’nin ana hedefi Bilgi ve İletişim Teknolojileri öğretmenleri yetiştirmektir (YÖK,2007). ...
Giyilebilir Bilgisayar Teknolojisinin Eğitimde Kullanımı Araştırması
Kaplan, Göknur; Kara, Ersin(2015-12-31)
Giyilebilir bilgisayarlar son yıllarda bilişim teknolojisindeki gelişmelerle ortaya çıkan bir teknolojidir. Bu teknolojinin bireylerin eğitiminde nasıl kullanılabileceği konusunda kayda değer bir çalışma bulunmamaktadır. B...
Beyin Cerrahi Uzmanlık Eğitimi Öğrencileri için Kesintisiz Mobil Öğrenme Platformu Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi
Aşkun, Cengiz Savaş(2015-12-31)
Bu araştırmanın amacı tıp fakülteleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde yer alan beyin cerrahisi uzmanlık eğitimi programlarındaki araştırma görevlilerinin eğitimlerinin bir parçası olan ameliyatlarda yer almadan önce...
SOSYAL BİLİM DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN ULUSLARARASI YAYIN KALİTESİ VE SAYISININ ARTIRILMASI İÇİN GERİ BİLDİRİM MEKANİZMALARI VE İŞBİRLİKÇİ YAZIM
Can, Gülfidan(2015-12-31)
Bu çalışmanın başlıca amacı Sosyal Bilim Doktora öğrencilerinin uluslararası SSCI indeksinde taranan dergilerde yayın konusunda karşılaştıkları ortak problemleri analiz ederek, bu problemler için destek mekanizmalarının su...
Sosyal Ağların Eğitime Etkisinin 3-Ö (Öğretim-Öğretmen-Öğrenci) Boyutuyla İncelenmesi
Delialioğlu, Ömer; Aşkun, Cengiz Savaş(2015-12-31)
Önerilen araştırmanın amacı sosyal ağların öğretim-öğretmen-öğrenci boyutuyla bütünsel olarak ele alıp incelemek ve bu ortamların eğitimi nasıl etkilediğini anlamaktır. Elde edilecek bulgulara dayanarak öğretmenlere bu ort...
Özel eğitim öğrencilerine yönelik teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamları kullanarak temel ve bilişsel kavramların öğretimi ve etkililiğinin araştırılması - ÖZTEK
Akıllı, Kaplan Göknur; Çağıltay, Kürşat; Çakır, Hasan; Karasu, Necdet(2015)
İçeriği Teknoloji İle Zenginleştirilmiş Oyuna Dayalı (itod) Mobil Öğrenme Uygulamaları.
Kaplan, Göknur; Caner, Sonay; Doğan, Sibel(2014-12-31)
Bu proje, 2-7 yaş arasındaki çocuklara yönelik, aile içi ve okulöncesi eğitim ve öğretimde kullanılabilecek, içeriği anadilde olan ve teknolojiyle zenginleştirilmiş eğitsel mobil uygulamalar geliştirmeyi hedeflemektedir. P...
Citation Formats