Eğitsel Neurobilim deney uygulaması geliştirilmesi ve öğretmenlerin Nöromit algıları Araştırma Projesi

2017-12-31
Önerilen projenin amacı dünyada olduğu gibi ODTÜ Eğitim Fakültesinde de eğitsel Nörobilim/Nöroteknoloji konusunda çalışmaları başlatmak, konu ile ilgili teknoloji geliştirip ülke için öncü olmak, bu konuda eğiticileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için araştırmalar yapmaktır. Eğitimcilerin konu hakkında bilgilenmeleri geleceğin bilim insanları olacak öğrencilerin de bu alana yönlendirilmesine neden olacaktır.
Citation Formats
K. Çağıltay, M. Dönmez, and G. Kaplan, “Eğitsel Neurobilim deney uygulaması geliştirilmesi ve öğretmenlerin Nöromit algıları Araştırma Projesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59742.