Dinamik geometri yazılımı ile İlköğretim matematik öğretmen adaylarının argümantasyon süreçlerinin incelenmesi

2015-12-31
Işıksal Bostan, Mine
Erkek, Özlem
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının geometri sorularını dinamik geometri yazılımı yardımıyla çözerken geliştirdikleri argümanları incelemektir. Çalışma 2013-2014 öğretim yılında Ankara’daki bir devlet üniversitesinde yapılacaktır. Öğrenciler ile 3 oturum yapılacak ve her oturumda 1 geometri etkinliği tartışılarak çözülecektir. Öğrenciler ayrıca soruları çözerken dinamik geometri yazılımı kullanacaklardır. Bu oturumlar video ve ses kayıt cihazları yardımıyla kayıt altına alınacak ve bu kayıtlar yazıya dökülerek analiz edilecektir. Ayrıca katılımcılarla görüşme yapılacak ve sonuçlar nitel araştırma yöntemleriyle analiz edilecektir.Katılımcılar Ankara’daki bir devlet üniversitesinin ilköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünde okuyan 4 adet 4. sınıf öğrencisi olacaktır. Bu çalışma kapsamında dinamik geometri yazılımını kullanma açısından bir eğitim verilmeyecektir. Katılımcılar “Geometriyi Dinamik Geometri Uygulamaları ile Keşfetme” isimli dersi almış olan öğrenciler arasından seçilecektir.Veri toplamak için 3 geometri aktivitesi literatür taraması sonucu araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Her bir oturumda 1 aktivite uygulanmak üzere 3 oturumda veriler toplanacaktır.
Citation Formats
M. Işıksal Bostan and Ö. Erkek, “Dinamik geometri yazılımı ile İlköğretim matematik öğretmen adaylarının argümantasyon süreçlerinin incelenmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59771.