Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Tanım Ve Tanımın Matematik Eğitimindeki Önemine Yönelik Algılarının İncelenmesi

2018-12-31
Bu çalışmanın amacı dördüncü sınıf ortaokul matematik öğretmeni adaylarının matematiksel tanım algılarını birbirini tamamlayan iki farklı şekilde incelemektir. Öncelikle öğretmen adaylarına matematiksel tanım anlayışlarını yansıtabilecekleri bir görev iki farklı şekilde verilecektir. Bu görevde öğretmen adaylarından kendilerine alfabetik sırada verilen dörtgenleri (deltoid, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, kare, paralelkenar, yamuk) herhangi bir öğretim programına bağlı kalmadan tercih ettikleri sıra içerisinde tanımlayarak ikinci bir kişiye tanıtmak üzere bir dizilim oluşturmaları istenecektir. Bu süreç ilk kez uygulandığında katılımcılara sadece dörtgenlerin isimleri verilecek, ve onlardan kendi tanımlarını yapmaları istenecektir. Süreç ikinci kez uygulanırken ise adaylara her bir dörtgen için birden fazla birbirine eş tanım ifadesi verilecektir, katılımcılar istedikleri tanımları seçip kullanabileceklerdir. Ardından, öğretmen adaylarının tanımın matematik disiplinindeki yeri ve önemine dair görüşleri açık uçlu sorulara verdikleri yazılı yanıtlar doğrultusunuda incelenecektir. Öğretmen adaylarının matematik eğitiminde tanımın yeri ve önemi hakkındaki görüşleri ise ayrıca incelenecektir. Çalışmadan elde edilen bulgular bütüncül bir şekilde yorumlanacaktır.
Citation Formats
E. Çakıroğlu, M. Dilberoğlu, and Ç. Haser, “Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Tanım Ve Tanımın Matematik Eğitimindeki Önemine Yönelik Algılarının İncelenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59801.