Ortaokul 5, 6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Çarpımsal Düşünme ile İlgili Bilgileri

2016-12-31
Işıksal Bostan, Mine
Ayan Civak, Rukiye
Bu çalışmanın amacı ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin orantısal düşünmenin temeli olan çarpımsal düşünce ile ilgili bilgilerinin (sezgisel bilgi dahil) araştırılmasıdır. Bu kapsamda öğrencilerin bu konudaki başarıları, kavrayışları, kullandıkları stratejiler ve kavram yanılgıları incelenecektir.

Suggestions

Matematikte Üstün Yetenekli 5. Sınıf Öğrencilerinin Belirlenmesi ve Farklılaştırılmış Öğretim Materyallerinin Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Işıksal Bostan, Mine(2016-12-31)
Bu çalışmanın ilk amacı 5. Sınıf matematikte üstün yeteneklilik olasılığı olan çocukların belirlenmesidir. Diğer bir amaç ise, matematikte üstün yetenekli öğrencilerin onlara yönelik hazırlanan materyallerin matematiksel ihtiyaçlarını karşılamaktaki etkisinin araştırılmasıdır.
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Tanım Ve Tanımın Matematik Eğitimindeki Önemine Yönelik Algılarının İncelenmesi
Çakıroğlu, Erdinç; Dilberoğlu, Merve(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı dördüncü sınıf ortaokul matematik öğretmeni adaylarının matematiksel tanım algılarını birbirini tamamlayan iki farklı şekilde incelemektir. Öncelikle öğretmen adaylarına matematiksel tanım anlayışlarını yansıtabilecekleri bir görev iki farklı şekilde verilecektir. Bu görevde öğretmen adaylarından kendilerine alfabetik sırada verilen dörtgenleri (deltoid, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, kare, paralelkenar, yamuk) herhangi bir öğretim programına bağlı kalmadan tercih ettikleri sıra içerisinde...
İlköğretim Öğrencilerinin Düşünmelerinde Doğrusallığın Baskınlığı
Işıksal Bostan, Mine; Ayan Civak, Rukiye(2013-12-31)
Bu çalışmanın amacı ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin doğrusal ve doğrusal olmayan durumlar hakkındaki kavrayışlarının uzunluk, çevre, alan ve hacim kavramları kapsamında araştırılmasıdır
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Çevre ve Alan Konusuna Yönelik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi
Işıksal Bostan, Mine(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, mikro-öğretim yöntemi çerçevesinde ortaokul matematik öğretmen adaylarının alan ve çevrenin ilişkisine dair pedagojik alan bilgilerini incelemektir. Bu kapsamda öğretmen adaylarının izleyecekleri öğrenci düşünüşü içerikli video durumlarına yapacak oldukları yorumlar pedagojik alan bilgileri açısından incelenecektir.
Sağlıklı Beslenme Davranışlarının Planlanmış Davranış Teorisi ve Kişisel Normlar ile Belirlenmesi
Öztekin, Ceren(2015-12-31)
Planlanan çalışma, davranışı açıklayan sosyopsikolojik bir kuram olan Planlanmış Davranış Teorisi temel alınarak ilköğretim 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin sağlıklı beslenme davranışlarını etkileyen faktörleri ortaya çıkarmayı ve bir model sunmayı amaçlamaktadır.
Citation Formats
M. Işıksal Bostan and R. Ayan Civak, “Ortaokul 5, 6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Çarpımsal Düşünme ile İlgili Bilgileri,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59780.