Hide/Show Apps

Sağlıklı Beslenme Davranışlarının Planlanmış Davranış Teorisi ve Kişisel Normlar ile Belirlenmesi

2015-12-31
Öztekin, Ceren
Bilim, İbrahim
Planlanan çalışma, davranışı açıklayan sosyopsikolojik bir kuram olan Planlanmış Davranış Teorisi temel alınarak ilköğretim 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin sağlıklı beslenme davranışlarını etkileyen faktörleri ortaya çıkarmayı ve bir model sunmayı amaçlamaktadır.