Hide/Show Apps

CELEXOCİB'İN SBA-15 VE MCM-41 PARÇACIKLARINA TUTUKLANMASI İÇİN YÜZEYİ LUMİNESANS OLARAK AKTİFLEME ÇALIŞMALARI

2013-12-31
Yılmaz, Ayşen
Günaydın, Şahika
CELEXOCİB'İN SBA-15 VE MCM-41 PARÇACIKLARINA TUTUKLANMASI İÇİN YÜZEYİ LUMİNESANS OLARAK AKTİFLEME ÇALIŞMALARI