CELECOXİB'İN SBA-15 PARÇACIKLARINA TUTUKLANMASI İÇİN YÜZEY AKTİFLEME ÇALIŞMALARI

2013-12-31
Yılmaz, Ayşen
Gezer, Gamze
CELECOXİB'İN SBA-15 PARÇACIKLARINA TUTUKLANMASI İÇİN YÜZEY AKTİFLEME ÇALIŞMALARI
Citation Formats
A. Yılmaz and G. Gezer, “CELECOXİB’İN SBA-15 PARÇACIKLARINA TUTUKLANMASI İÇİN YÜZEY AKTİFLEME ÇALIŞMALARI,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59932.