METAL İYONU TETİKLEYİCİ KENDİ KENDİNE YAPILANARAK HİDROJEL OLUŞTURAN PEPTİTLER VE BİYOMALZEME UYGULAMALARI

2013-12-31
METAL İYONU TETİKLEYİCİ KENDİ KENDİNE YAPILANARAK HİDROJEL OLUŞTURAN PEPTİTLER VE BİYOMALZEME UYGULAMALARI

Suggestions

METAL FONKSİYONLU POLİBENZOZAKSİNLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
Hacaloğlu, Jale(2013-12-31)
METAL FONKSİYONLU POLİBENZOZAKSİNLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
METAL-ORGANİK KOORDİNASYON NANOPARÇACIKLARIN IMMUN MODULATOR ETKİLERİ
Gürsel, Mayda(2013-12-31)
METAL-ORGANİK KOORDİNASYON NANOPARÇACIKLARIN IMMUN MODULATOR ETKİLERİ
METANOL YÜKSELTGENME REAKSİYONU İÇİN KULLANILAN KARBON DESTEKLİ PLATİN NANOPARÇACIKLARIN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
Gökağaç Arslan, Gülsün(2013-12-31)
METANOL YÜKSELTGENME REAKSİYONU İÇİN KULLANILAN KARBON DESTEKLİ PLATİN NANOPARÇACIKLARIN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
METALİK CAMLARDA LOKAL DÜZENLİ YAPILARIN NANOKRİSTAL OLUŞUMUNA ETKİLERİ
Kalay, Yunus Eren(2013-12-31)
METALİK CAMLARDA LOKAL DÜZENLİ YAPILARIN NANOKRİSTAL OLUŞUMUNA ETKİLERİ
PLA BİYOPOLİMERİNİN DOKUMA ELYAF KOMPOZİTLERİNDE MATRİS OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ
Kaynak, Cevdet(2017-12-31)
PLA BİYOPOLİMERİNİN DOKUMA ELYAF KOMPOZİTLERİNDE MATRİS OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ
Citation Formats
S. Özçubukçu, “METAL İYONU TETİKLEYİCİ KENDİ KENDİNE YAPILANARAK HİDROJEL OLUŞTURAN PEPTİTLER VE BİYOMALZEME UYGULAMALARI,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59957.