METAL-ORGANİK KOORDİNASYON NANOPARÇACIKLARIN IMMUN MODULATOR ETKİLERİ

2013-12-31
METAL-ORGANİK KOORDİNASYON NANOPARÇACIKLARIN IMMUN MODULATOR ETKİLERİ

Suggestions

METAL FONKSİYONLU POLİBENZOZAKSİNLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
Hacaloğlu, Jale(2013-12-31)
METAL FONKSİYONLU POLİBENZOZAKSİNLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
METAL İYONU TETİKLEYİCİ KENDİ KENDİNE YAPILANARAK HİDROJEL OLUŞTURAN PEPTİTLER VE BİYOMALZEME UYGULAMALARI
Özçubukçu, Salih(2013-12-31)
METAL İYONU TETİKLEYİCİ KENDİ KENDİNE YAPILANARAK HİDROJEL OLUŞTURAN PEPTİTLER VE BİYOMALZEME UYGULAMALARI
METANOL YÜKSELTGENME REAKSİYONU İÇİN KULLANILAN KARBON DESTEKLİ PLATİN NANOPARÇACIKLARIN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
Gökağaç Arslan, Gülsün(2013-12-31)
METANOL YÜKSELTGENME REAKSİYONU İÇİN KULLANILAN KARBON DESTEKLİ PLATİN NANOPARÇACIKLARIN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
METABOLİK MÜHENDİSLİK B. SUBTİLİS İLE İNSAN BÜYÜME HORMONU ÜRETİMİ: BESLEME STRATEJİSİ GELİŞTİRİLMESİ
Çalık, Pınar(2013-12-31)
METABOLİK MÜHENDİSLİK B. SUBTİLİS İLE İNSAN BÜYÜME HORMONU ÜRETİMİ: BESLEME STRATEJİSİ GELİŞTİRİLMESİ
ELEKTROEĞİRME METODUYLA ÜRETİLEN BAKLAGİL PROTEİNİ BAZLI NANOLİFLERİN KARAKTERİZASYONU
Şahin, Serpil(2017-12-31)
ELEKTROEĞİRME METODUYLA ÜRETİLEN BAKLAGİL PROTEİNİ BAZLI NANOLİFLERİN KARAKTERİZASYONU
Citation Formats
M. Gürsel, “METAL-ORGANİK KOORDİNASYON NANOPARÇACIKLARIN IMMUN MODULATOR ETKİLERİ,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60038.