(Ba,CA) (Tİ,SN) O3 ESASLI KURŞUNSUZ İNCE FİLMLERİN PİEZOELEKTRİK UYGULAMALAR İÇİN GELİŞTİRİLMESİ

2013-12-31
(Ba,CA) (Tİ,SN) O3 ESASLI KURŞUNSUZ İNCE FİLMLERİN PİEZOELEKTRİK UYGULAMALAR İÇİN GELİŞTİRİLMESİ
Citation Formats
A. M. Özenbaş and B. Akbay, “(Ba,CA) (Tİ,SN) O3 ESASLI KURŞUNSUZ İNCE FİLMLERİN PİEZOELEKTRİK UYGULAMALAR İÇİN GELİŞTİRİLMESİ,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60034.