SODYUM BÜTİRAT MUAMELESİNİN CACO-2 KOLON KANSERİ HÜCRELERİNDEKİ NF-KB YOLOĞINDAKİ ETKİLERİ

2013-12-31
SODYUM BÜTİRAT MUAMELESİNİN CACO-2 KOLON KANSERİ HÜCRELERİNDEKİ NF-KB YOLOĞINDAKİ ETKİLERİ

Suggestions

SOL-JEL YÖNTEMLERİ İLE OLUŞTURULAN ANTİ-REFLEKTE OPTİK KAPLAMALARIN BOYA DUYARLI GÜNEŞ HÜCRELERİ İÇİN GELİŞTİRİLMESİ
Özenbaş, Ahmet Macit(2017-12-31)
SOL-JEL YÖNTEMLERİ İLE OLUŞTURULAN ANTİ-REFLEKTE OPTİK KAPLAMALARIN BOYA DUYARLI GÜNEŞ HÜCRELERİ İÇİN GELİŞTİRİLMESİ
KOMPOZİTLERİN SÖNÜMLEME DAVRANIŞLARINA ELYAF TAKVİYELERİNİN ETKİLERİ
Kaynak, Cevdet(2017-12-31)
KOMPOZİTLERİN SÖNÜMLEME DAVRANIŞLARINA ELYAF TAKVİYELERİNİN ETKİLERİ
KARDİYAK TRANSMEBRAN POTANSİYELLERİNİN GENETİK ALGORİTMA TABANLI BİR ÇOKLU-KISIT YÖNTEMİ KULLANILARAK KESTİRİMİ
Serinağaoğlu Doğrusöz, Yeşim(2013-12-31)
KARDİYAK TRANSMEBRAN POTANSİYELLERİNİN GENETİK ALGORİTMA TABANLI BİR ÇOKLU-KISIT YÖNTEMİ KULLANILARAK KESTİRİMİ
DENDRIMERIC MANYETIC NANOPARÇACIKLARA DOKSORUBISIN BAĞLAYIP VE MCF-7 MEME KANSERİ HÜCRE HATTINA UYGULANMASI
Gündüz, Ufuk; Erson Bensan, Ayşe Elif(2013-12-31)
DENDRIMERIC MANYETIC NANOPARÇACIKLARA DOKSORUBISIN BAĞLAYIP VE MCF-7 MEME KANSERİ HÜCRE HATTINA UYGULANMASI
ÇORUM GÜNEYİNDE YÜZEYLENEN OFİYOLİTİK BİRİMLERİN PETROLOJİSİ
Toksoy Köksal, Fatma(2013-12-31)
ÇORUM GÜNEYİNDE YÜZEYLENEN OFİYOLİTİK BİRİMLERİN PETROLOJİSİ
Citation Formats
S. Banerjee, “SODYUM BÜTİRAT MUAMELESİNİN CACO-2 KOLON KANSERİ HÜCRELERİNDEKİ NF-KB YOLOĞINDAKİ ETKİLERİ,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60067.