İNSAN mtDNA SEKANSLARI İLE ANADOLU'DA BULUNAN GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİN ANALİZİ

2013-12-31
İNSAN mtDNA SEKANSLARI İLE ANADOLU'DA BULUNAN GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİN ANALİZİ

Suggestions

İNSAN YPEL GEN AİLESİNİN KARAKTERİZASYONU
Muyan, Mesut(2017-12-31)
İNSAN YPEL GEN AİLESİNİN KARAKTERİZASYONU
İNSAN MİKROBİYOMU KÖKENLİ MEMBRAN KESECİKLERİNİN İMMÜN MODÜLATÖR ETKİLERİ: ETKİ MEKANİZMASI VE TERAPÖTİK UYGULAMALAR
Gürsel, Mayda(2017-12-31)
İNSAN MİKROBİYOMU KÖKENLİ MEMBRAN KESECİKLERİNİN İMMÜN MODÜLATÖR ETKİLERİ: ETKİ MEKANİZMASI VE TERAPÖTİK UYGULAMALAR
İNSANSIZ HAVA ARACLARI KULLANARAK YOL ÜST YAPISI ÇATLAK TESPİTİ
Pekcan, Onur(2017-12-31)
İNSANSIZ HAVA ARACLARI KULLANARAK YOL ÜST YAPISI ÇATLAK TESPİTİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Togan, İnci Zehra(2014-12-31)
İNSAN MTDNA SEKANSLARI İLE ANADOLU'DA BULUNAN GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİN ANALİZİ
İNTEMRETALİK VE METALİK CAM NANOALAŞIMLARIN YAPI-ÖZELLİK İLİŞKİLERİNİN MODELLENMESİ, MEKANİK NANOALAŞIMLAMA İLE ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
Akdeniz, Mahmut Vedat(2013-12-31)
İNTEMRETALİK VE METALİK CAM NANOALAŞIMLARIN YAPI-ÖZELLİK İLİŞKİLERİNİN MODELLENMESİ, MEKANİK NANOALAŞIMLAMA İLE ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
Citation Formats
İ. Z. Togan, “İNSAN mtDNA SEKANSLARI İLE ANADOLU’DA BULUNAN GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİN ANALİZİ,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60117.