İNSAN mtDNA SEKANSLARI İLE ANADOLU'DA BULUNAN GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİN ANALİZİ

2013-12-31
Togan, İnci Zehra
Yaka, Reyhan
İNSAN mtDNA SEKANSLARI İLE ANADOLU'DA BULUNAN GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİN ANALİZİ