FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Togan, İnci Zehra
Yaka, Reyhan
İNSAN MTDNA SEKANSLARI İLE ANADOLU'DA BULUNAN GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİN ANALİZİ
Citation Formats
İ. Z. Togan and R. Yaka, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60202.