Hide/Show Apps

Gazların Katalizör Yüzeyine Adsorplanma Isılarının Mikrokalorimetre Yöntemi İle Tayini