Gazların Katalizör Yüzeyine Adsorplanma Isılarının Mikrokalorimetre Yöntemi İle Tayini

2012-12-31

Suggestions

Gaz ayırma ve arıtma işlemleri için zeolit membranların sentezi ve karakterizasyonu
Çulfaz, Ali; Ural, T. Ahmet; Kalıpçılar, Halil(1998)
Molekül eleme özelliğine sahip zeolitler gaz ayırım membranı olarak önemli kullanım potansiyeline sahiptirler. Bu projede önşekiilendirilmiş 2 cm çapında ve 1 mm kalınlığında amorf sodyum aluminyumsilikat diskler benzer boyutta saf zeolit A ve zeolit X disklere dönüştürülmüşlerdir. Hem zeolit A hem de zeolit X diskleri membran olarak kullanıma uygun asimetrik bir yapıya sahiptirler. Gövdeleri kalın ve makro gözenekli iken yüzeylerinde yoğun olarak iç içe geçmiş zeolit kristallerinden oluşan ince bir kabuk b...
Gaz saflaştırma için zeolit-polimer membran üretimi ve karakterizasyonu
Baç, Nurcan(1994-10-01)
Üzerinde yapılan çalışmalar 1866'lara uzanmasına rağmen, gazların saflaştırılmasında membran kullanımı ancak 80'H yıllarda ticari uygulamalar bulan bir ayırma yöntemidir. Ancak bu tekniğin yaygınlaşması membran performanslarının (geçirgenlik ve seçicilik) yeterli seviyede olmaması ve operasyon koşullarındaki düşük mekanik ve kimyasal dayanıklıklan sebebiyle sınırlı kalmaktadır. Son zamanlarda yeni membran yapıları arayışı polimer-zeolit karışımından oluşan kompozit (karışık matrisli) membranlan ilgi odağı h...
Treatment of gaseous trichloroethylene by sequential biotic and abitoic removal mechanisms
Tezel, Ulaş; Demirer, Göksel Niyazi; Demirer, Sibel Uludağ; Department of Environmental Engineering (2003)
Gaz Kramotografisi ile Yeraltı Kömür İşletmelerinde Kaya Gazı Karakterizasyonu
Demirel, Nuray; Karpuz, Celal(2018-12-31)
Yeraltı madenlerinde metan birikmesi tüm dünyada iş sağlığı ve güvenliğini tehdit etmektedir. Kömür yataklarında ve çevreleyen kayaçlardaki metan miktarının tayini oluşabilecek gaz problemlerinin ciddiyetinin değerlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Metan salınım problemlerinin erken tespiti, uzun vadeli gaz drenaj tekniklerinin, maden planlaması aşamasında hesaba katılarak, zaman kazanılmasını sağlar. Projenin amacı kömür ve yan kayaçlarındaki hem gaz miktarını hem de gaz bileşenlerini tahmin etmeyi s...
Investigation of nonlinear oscillations in the gas discharge-semiconductor system: effect of different fluid modelling approaches
Yeşil, Cihan; Rafatov, İsmail; Department of Physics (2018)
The work deals with the study of nonlinear oscillations in a system, consisted of planar glow discharge layer, coupled to a high-ohmic semiconductor layer. The whole system is sandwiched between two planar electrodes, to which the DC voltage is applied. The discharge models are developed in Comsol Multiphysics (v5.2), and based on fluid description of plasma, with drift-diffusion approximation for charged particle fluxes. Numerical tests are carried out for the discharge in Nitrogen, with GaAs semiconductor la...
Citation Formats
D. Üner, “Gazların Katalizör Yüzeyine Adsorplanma Isılarının Mikrokalorimetre Yöntemi İle Tayini,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60140.