Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Akkaya, Mahinur
Mustafa, Zemran
SITE DIRECTED MUTATIONS OF AN PLANT PATHOGEN EFFECTOR GENE FOR FUNCTIONAL ANALYSIS