FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Banerjee, Sreeparna
Ergen, Nurı
15-LİPOKSİGENEZ-1 (15-LOX-1)İFADELENMESİNİN KOLOREKTAL KANSER HCT-116 İLE PROSTAT KANSERİ PC-3 HÜCRELERİNDE ANJİYOGENEZE OLAN ETKİSİNİN İNCELENNMESİ
Citation Formats
S. Banerjee and N. Ergen, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60192.