Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Banerjee, Sreeparna
Ergen, Nurı
15-LİPOKSİGENEZ-1 (15-LOX-1)İFADELENMESİNİN KOLOREKTAL KANSER HCT-116 İLE PROSTAT KANSERİ PC-3 HÜCRELERİNDE ANJİYOGENEZE OLAN ETKİSİNİN İNCELENNMESİ