FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

BENZOTRİAZOL VE BENZOTİYADİAZOL İLE TİYOFEN ÜNİTELERİ İÇEREN KAYNAŞIK YAPILI MONOMER SENTEZİ VE ELEKTROKROMİK UYGULAMALARI