Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
Severcan, Feride
Özgün, Kumsal
YÜKSEK DOZ SİMVASTATİN TEDAVİSİNİN SIÇAN SİYATİK SİNİRİ ÜZERİNDE NEDEN OLDUĞU YAPISAL VE FONKSİYONEL DEĞİŞİKLİKLER