FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Gökağaç Arslan, Gülsün
Kalyoncu, Selıme Sevda
METANOL YÜKSELTGENME TEPKİMESİ İÇİN YENİ SÜRFAKTANLAR VE DEĞİŞİK İNDİRGEYİCİLER KULLANARAK KARBON DESTEKLİ PT NANOPARÇACIKLARININ HAZIRLANMASI
Citation Formats
G. Gökağaç Arslan and S. S. Kalyoncu, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60323.